Palvelun nimi Luonnontuotealalle tehoa digitalisaatiolla ja teknologialla -webinaari (kaikille avoin) ja Digitaalinen metsätieto vuonna 2030 -asiantuntijatyöpaja (kutsutilaisuus)
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Marja-Liisa Järvelä,
Henna Honkanen,
Marika Vainio,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Luonnontuotealalle tehoa digitalisaatiolla ja teknologialla -webinaarin ja Digitaalinen metsätieto vuonna 2030 -asiantuntijatyöpajan järjestäminen.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei tehdä.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Osallistujan yhteystiedot ja taustaorganisaation tiedot sekä vapaaehtoiset kommentit
Tietolähteet Ilmoittautuja syöttää tietonsa itse.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Ilmoittautumistietoja pääsevät käsittelemään järjestävien hankkeiden projektiryhmiin kuuluvat henkilöt: BioDiPi - Biotalouden Digi-Pilotit, FEROX - Fostering and Enabling AI, Data and Robotics Technologies for Supporting Human Workers in Harvesting Wild Food, LuoPPo - Luonnontuotteet ja luontopalvelut kasvuun Pohjois-Pohjanmaalla sekä MELLI - Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa. Puheenvuorojen pitäjille sekä hankkeiden päärahoittajille ja ohjausryhmille toimitetaan osallistujalista, jossa näkyy henkilön nimi ja mahdollisen taustaorganisaation nimi.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Henkilötietoja ei siirretä muihin palveluihin.
Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään järjestävien hankkeiden päärahoittajien ohjeistusten mukaisen arkistointiajan.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Sopimus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu