Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00EO26 Digitaidot (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Käytän työssäni tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia digitaalisia työvälineitä ja -palveluita, jotka tukevat työtehtävieni suorittamista ja kehittämistä. Osaan hyödyntää tietoteknistä ympäristöä sekä etsiä ja arvioida muita sopivia digitaalisia ratkaisuja oman alani tarpeisiin.
Ymmärrän verkkotyöskentelyn perusperiaatteet ja mahdollisuudet.
Arvioin säännöllisesti omaa digiosaamistani ja tietoteknisiä taitojani suhteessa työelämän vaatimuksiin ja muutoksiin. Osaan tunnistaa omat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni digitaalisissa taidoissa ja etsiä sopivia tapoja kehittää niitä jatkuvasti. Osaan myös antaa ja vastaanottaa palautetta digiosaamisestani sekä jakaa osaamistani muille.
Osaan valita ja käyttää sopivia digitaalisia työvälineitä erilaisten asiakirjojen, raporttien ja visuaalisten esitysten luomiseen ja muokkaamiseen. Osaan hyödyntää työvälineohjelmien monipuolisia toimintoja, kuten kaavioiden, laskelmien, kuvien ja linkkien lisäämistä. Osaan huolehtia asiakirjojeni saavutettavuudesta ja tekijänoikeuksista sekä noudattaa kirjoittamisen ja viittaamisen yleisiä käytäntöjä.
Osaan toimia tietoturvallisesti ja tietosuojaa kunnioittaen digitaalisissa ympäristöissä. Osaan tunnistaa ja välttää yleisimmät tietoturvariskit, kuten haittaohjelmat, phishing, salasanavarkaudet ja identiteettivarkaudet. Osaan suojata omat ja muiden henkilötiedot sekä työssäni käsittelemäni arkaluontoiset tiedot. Osaan noudattaa tietoturvan ja tietosuojan lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita.
Sisältö Digistarttipaketti
Digiosaaminen
Saavutettavuus
Tietoturva ja tietosuoja
Tekijänoikeudet
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Itsenäinen verkkotyöskentely
Toteutustavat Moodle -verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit Moodle verkkomateriaali mm. Tieken digitaalisen osaamisen osaamismerkit
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Kuuluu osana Työelämän digitaidot 20 op kokonaisuutta
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 04.03.2024 - 31.07.2024 (YY00EO26-3001 | YHT24K)
  • 01.08.2024 - 27.10.2024 (YY00EO26-3003 | VAY24S)
  • 01.09.2024 - 31.05.2025 (YY00EO26-3002 | Ei käytössä)
Tiedot haettu 18.4.2024 18:57:57