Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00DA07 Sosiaalisen median mahdollisuudet töissä ja vapaa-ajalla (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija hallitsee sosiaalisen median käsitteistön sekä osaa hyödyntää erilaisten sosiaalisten medioiden tarjoamia mahdollisuuksia työyhteisöissä. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen median pelisääntöjen ja digitaalisen identiteetin muodostumisen periaatteita, hallitsee tietoturvaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sosiaalisessa mediassa ja osaa käyttää sosiaalista mediaa työyhteisöjen työvälineenä.
Sisältö 1. Sosiaalisen median perusteet ja käsitteistö
2. Millaisia sosiaalisen median välineitä, verkkoyhteisöjä ja palveluja on olemassa?
3. Mitä ovat sosiaalisen median pelisäännöt ja miten ne rakentuvat työyhteisöissä?
4. Mikä on digitaalinen identiteetti ja miten se muodostuu?
5. GDPR ja CC-lisenssit
6. Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää töissä ja vapaa-ajalla
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Opintojaksolla käytetään sosiaalisen median ympäristöjä eikä opintojaksolla ole lähiopetusta.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 05.09.2022 - 31.07.2023 (YY00DA07-3005 | AVO23KOamkHighwayTVT, YHT23K, AVO22S23KOamkHighwayTVT, YHT22S, AVO22S23KOamkHighwayTIK)
  • 05.09.2022 - 31.07.2023 (YY00DA07-3006 | YHT23K, YHT22S)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DA07-3009 | AVO23S24KOamkHighwayTVT, AVO23S24KOamkHighwayTIK)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DA07-3008 | YHT23S, YHT24K)
  • 14.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DA07-3007 | YHT23S, YHT24K, TIK23SP)
Tiedot haettu 14.4.2024 14:29:26