Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00CI10 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Ymmärrän mitä seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on ja tiedän sen eri ulottuvuudet.
Olen tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
Tunnen seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tiedän seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
Tiedän sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
Tiedän keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja huomioin niiden vaikutukset myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
- Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.
Sisältö - Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
- Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
- Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
- Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat - verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018-2021. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:16. STM 2017. Helsinki. ISBN PDF 978-952-00-3970-7
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/1...

Materiaalia Moodlessa
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit Hyväksytty- Hylätty. Aktiivinen osallistuminen ja opintojakson tehtävien tekeminen hyväksytysti. Itsearviointi ja vertaisarviointi.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 13.02.2023 - 24.04.2023 (YY00CI10-3009 | YHT23K, Vao23K, VAO22S)
  • 02.10.2023 - 31.12.2023 (YY00CI10-3010 | YHT23S, VAO23S)
  • 11.03.2024 - 29.04.2024 (YY00CI10-3011 | YHT24K, VAO24K)
  • 01.08.2024 - 30.12.2024 (YY00CI10-3012 | VAO24S, YHT24S)
  • 01.01.2025 - 30.07.2025 (YY00CI10-3013 | VAO25K, YHT25K)
Tiedot haettu 22.2.2024 18:19:17