Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TL00CX98 Lean menetelmät (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet 1. Opiskelija ymmärtää mitä Lean on ja miten sitä voidaan hyödyntää omassa työympäristössä.
2. Opiskelija hallitsee keskeiset Lean-työkalut ja osaa soveltaa niitä organisaatiossa.
3. Opiskelija hallitsee tuotannon kehittämisen keskeiset toimintatavat ja menetelmät.
Sisältö - Mitä lean on?
- Lean kulttuuri
- Ongelmanratkaisumenetelmät, A3, 5XMIKSI
- Lean työkalut:
- 5S & Visuaalinen ohjaus
- Kaizen ( Jatkuva parantaminen)
- Arvoketju
- SMED
- Tuotantolinjan tasapainotus
- Lean & virtaus
- Pullonkaula-ajattelu
- Standardoitu työ
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opintojakson aikana suoritetaan kirjallisia raportteja ja suoritetaan Moodlessa monivalintatehtäviä
Toteutustavat Opintojaksoa suoritetaan verkkopohjaisessa oppimisympäristössä.
Lähiopetukset toteutetaan tiivistetysti.
Lähiopetuksen aikana suoritetaan erilaisia käytännönläheisiä harjoitteita
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
1.
-Opiskelija esittelee Leanin keskeiset piirteet
-Opiskelija kuvaa Leanin toteuttamisen omassa työympäristössä

2.
-Opiskelija tietää erilaiset Lean työkalut ja niiden tarkoitukset
-Opiskelija osaa kertoa 5S, SMED, TOC, ym kurssin sisällön aiheet
-Opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisia työkaluja kehittämistyössä.

3.
-Opiskelija osoittaa keskeiset tuotannon kehittämismallit ja kertoo miten niitä voidaan soveltaa yrityksessä
-Opiskelija perustelee Lean menetelmien valinnat ja ratkaisut
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Lähiopetusta ei avoimen YAMK:n kurssilla
Vastuuhenkilöt Matti Rahko, Anu Tammela
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 14.08.2023 - 30.04.2024 (TL00CX98-3005 | YHT23S, YHT24K)
  • 01.01.2024 - 31.07.2024 (TL00CX98-3004 | LEM24KY)
Tiedot haettu 16.4.2024 16:36:41