Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TK00EE62 Kunnossapidon perusteet (3 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opintojakso antaa tietoa käynnissä- ja kunnossapidon perusteista, yleisimmistä käsitteistä ja voitelutekniikasta sekä perehdyttää kunnossapidon strategioihin ja niiden toteuttamiseen. Opiskelija ymmärtää kunnossapidon roolin osana tuotantolaitosta ja pystyy tarkastelemaan tuotantolaitoksen kunnossapitoa taloudelliset ja HSEQ näkökohdat huomioiden.
Sisältö Opintojakson sisältö
- Johdanto kunnossapitoon
- Kunnossapidon käsitteistö
- Kunnossapitostrategiat
- Organisointi ja töiden suunnittelu
- Talous ja tunnusluvut
- Voitelu ja voitelutekniikat
- HSEQ (Työterveys ja -turvallisuus, ympäristöasiat ja laatu)
- Uudet teknologiat kunnossapidon hallintaan -webinaari
- Kunnossapitoteknologiat
- Yhteenveto ja loppuarviointi
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Tämä on kokonaan verkossa itsenäisesti opiskeltava opintojakso. Opintojaksolla on kymmenen sisältöosiota, jotka on tarkoitettu luettavaksi järjestyksessä. Kunkin osion alussa on kuvattu osion tavoitteet ja etenemisohje. Saat näkyviin seuraavan osion varsinaisen sisällön vasta sitten, kun olet vastannut edellisen osion harjoitustehtäviin. Opintojakso laajuus lisämateriaaleineen vastaa noin 80 h opiskelijan työtä. Suorittaminen edellyttää perehtymistä annettuun aineistoon ja oppimistehtävien suorittamista.
Toteutustavat Opetusmenetelmät: Itsenäistä ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua.
Oppimateriaalit Opetusmateriaali on Moodle-oppimisympäristössä. Kurssikirjallisuus on lainattavissa kirjastosta.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Opintojakso antaa hyvän pohjan jatkaa eri teemoja sisältävälle syventävälle opintojaksolle ja käytännön harjoituksia sisältävälle soveltavalle opintojaksolle.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 08.01.2024 - 31.07.2024 (TK00EE62-3001 | YHT24K, SAU22SPS, KTO22SP3, KTO22SP9, SAU22SPA)
Tiedot haettu 20.5.2024 14:44:55