Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TK00DR21 Lean-johtaminen ja johtajuus (5 op)
Esitietovaatimukset Lean-johtamisen perusteiden tunteminen on suotavaa.
Osaamistavoitteet Tunnet strategisen suunnittelun perusteet ja osaat suunnitella tavoitteellisen kehityshankkeen omassa organisaatiossasi. Osaat viestiä kehityshankkeiden tavoitteet tehokkaasti ja hallitset Lean-aiheisten kehityshankkeiden johtamisen.
Tunnet ja osaat kuvata tärkeimmät johtajuusteoriat ja hyödyntää näitä kehittäessäsi omaa johtajuuskyvykkyyttäsi ja luodessasi itsellesi henkilökohtaisiin kyvykkyyksiisi perustuvan johtajuuden käyttöteorian, jota myös hyödynnät omassa esimiestyössäsi.
Tunnet organisaatiokulttuurin merkityksen kehitysprojekteissa ja osaat soveltaa systeemiajattelun, oppivan organisaation ja nykyaikaisen motivaatioajattelun perusteita Lean-aiheisen kehitystoiminnan johtamisessa.
Tunnet ja osaat kuvata muutosjohtamisen, oppimisen ja tiimin kehittämisen perustavat teoriat ja osaat soveltaa niitä Lean-toiminnan kehittämisessä.
Sisältö Starteginen johtaminen
Hoshin suunnittelu
Jatkuva parantaminen
Johtajuusteoriat
Organisaatiokulttuuri
Motivaatioteoriat
Oppiva organisaatio
Systeemiajattelu
Muutosjohtaminen
Oppiminen
Tiimin kehittäminen
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Kurssin arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan, jota täydennetään jatkuvasti kullakin opiskeluosilla annettavalla tehtävällä. Oppimispäiväkirjan voi palauttaa oman edistymisen mukaisella aikataululla, kuitenkin viimeistään lukuvuoden loppuun mennessä. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opiskelutehtävien palauttamista ohjeiden mukaisesti toteutettuna.
Toteutustavat Kurssi toteutetaan etäopiskeluna Moodle-alustalla. Opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille milloin vain lukuvuoden aikana ja suorittaa kurssin itselleen sopivalla tahdilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimisalustalla on oppimisaineistoa ja tehtäviä, jotka suoritetaan vaiheittaan. Jokaisen tehtävän jälkeen on monivalintatentti, jonka hyväksytty suoritus avaa seuraavan tehtävän. Kurssin ajan ylläpidetään oppimispäiväkirjaa, jonka laatimisohjeet löytyvät oppimisalustalta. Oppimispäiväkirja palautetaan ja arvioidaan kurssin lopulla.

Kurssin aikana on viikoittain ohjaustunti, johon opiskelija voi osallistua Zoom-webinaarialustalla. Linkki webinaarialustalle löytyy Moodle-oppimisalustalta. Web-ohjauksen aikana opiskelijat voivat esittää kysymyksiä kurssin opettajille. Tarvittaessa järjestetään myös henkilökohtaista opastusta Teams-applikaatiolla.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Anu Tammela
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2022 - 31.08.2023 (TK00DR21-3001 | YHT23K, YHT22S, AVO22S23KOamkHighway, KTO19SP9, KTO19SP3)
  • 14.08.2023 - 31.07.2024 (TK00DR21-3002 | YHT23S, YHT24K, AVO23S24KOamkHighway, KTO20SP9)
Tiedot haettu 18.4.2024 18:51:56