Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TK00CZ74 Lean-menetelmät (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Lean-meneltelmien keskeiset ajattelu- ja toimintatavat sekä osaa soveltaa Lean-johtamisen tarjoamia mahdollisuuksia oman organisaationsa kehittämiseen. Opiskelija tuntee Lean-johtamisen syntyvaiheet, Lean-periaatteet ja olennaiset työkalut sekä osaa hyödyntää niitä asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa organisaatiokulttuurin asettamat haasteet uuden toimintatavan käyttöönottamiselle ja hallitsee muutoksen toteuttamiseen tarvittavat johtamistaidot.
Sisältö - Lean-johtamisen syntyvaiheet ja kehittyminen
- Lean periaatteet
- Lean johtajuus ja -kulttuuri
- Jatkuva parantaminen
- 5S
- Hukan lajit Mura, Muri ja Muda
- Arvoketjuanalyysi
- Imuohjaus
- Nopea asetustenvaihto (SMED)
- Pullonkaula-ajattelu
- Standardoitu työ
- Heijunka
- Jidoka ja Karakuri
- Poka Yoke
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 29.08.2022 - 31.08.2023 (TK00CZ74-3003 | YHT23K, YHT22S, AVO22S23KOamkHighway, KTO19SP9, KTO19SP3)
  • 14.08.2023 - 31.07.2024 (TK00CZ74-3004 | YHT23S, AVO23S24KOamkHighway, YHT24K, KTO20SP9)
  • 05.08.2024 - 30.07.2025 (TK00CZ74-3005 | AVO24S25KOamkHighway, KTO21SP3, KTO21SP9, YHT24S)
Tiedot haettu 24.5.2024 08:37:05