Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TF00DL55 Rautatienrakennus ja kunnossapito (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee rautatieliikenteen toiminnan ja roolin liikennejärjestelmässä sekä kehitysnäkymät Suomessa. Opiskelija tuntee rautateiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon pääperiaatteet.
Sisältö Rautatie ja junaliikenne
Radan rakennekerrokset ja mitoitus
Radan geometria
Raide, vaihteet ja liikennepaikat
Tasoristeykset ja sillat
Rautatien rakentaminen, parantaminen ja laatuvaatimukset
Radan kunnossapito
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Lähiopetus
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Moodlessa
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Käytät rautatien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä ammattikäsitteitä.
Tunnet rautatien suunnittelun perusteet sekä kaluston että rakenteiden osalta.

hyvä (3-4)
Tunnet rautatien rakentamisen mitoitukset, rakennekerrokset sekä perustamistavat.
Tunnet rautatien päällysrakenteen, siltojen sekä liikennepaikkojen suunnitteluperusteet sekä laatuvaatimukset.

kiitettävä (5)
Tunnet rautaien kunnossapidon periaatteet sekä vaatimukset.
Tunnet eri rautatien kunnossapidon mittaukset.
Tunnet rautatien rakentamisen turvallisuusvaatimukset.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja
Vastuuhenkilöt Jarmo Erho
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (TF00DL55-3001 | YHT23S, YHT24K)
  • 01.10.2023 - 31.07.2024 (TF00DL55-3002 | Ei käytössä)
  • 01.08.2024 - 31.05.2025 (TF00DL55-3006 | YHT24S, YHT25K)
  • 01.01.2025 - 11.05.2025 (TF00DL55-3003 | RYI22SPTD, RYI22SPTF, RYI22SM, RYI22SPYA)
Tiedot haettu 18.6.2024 10:43:39