Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TF00DB97 Rakennusmateriaalit (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa yleiset rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuoteryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin sekä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutukset.

Opiskelija tuntee materiaalitekniikan peruskäsitteet sekä eri tuoteryhmiin kuuluvien rakennusmateriaalien valmistuksen, koostumuksen
ja ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön, käytön ja säilyvyyden kannalta.
Sisältö Tärkeimmät rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet, tuotteiden valmistus, ominaisuudet, kemiallinen ja fysikaalinen käyttäytyminen ja käyttö, sekä näiden terveys- ja ympäristövaikutukset.

Materiaalien ajasta riippuvat ominaisuudet, ilman ja kosteuden läpäisy, lämmönjohtavuus ja kosteuden vaikutus materiaaleihin.
Valmistuksen ympäristövaikutukset.

Materiaalikohtainen käsittely, betoni, puu ja sen jalosteet, teräs ja muut metallimateriaalit, rakennuskivet, laastit, tasoitteet, maalit, kosteus- ja lämpöeristeet.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Tyydyttävä (1-2)
Tunnet tyypillisimmät talonrakentamisessa käytettävät rakennusmateriaalit.
Käytät rakennusmateriaalien suunnitteluun ja materiaaleihin liittyviä ammattikäsitteitä.
Tunnet tavanomaisten rakennusmateriaalien suunnittelun perusteet.
Tunnistat tyypilisimmät talonrakentamisessa käytettävät materiaalit.

hyvä (3-4)
Ymmärrät tyypillisimmät rakennusmateriaalit ja niiden soveltuvuuden eri käyttökohteisiin.
Tunnet tyypillisimpien rakennusmateriaalien valmistusprosessit ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset.

kiitettävä (5)
Tunnet tyypillisimpien rakennusmateriaalien ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön, käytön sekä huollon ja korjattavuuden sekä ympäristövaikutuksien kannalta.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 22.08.2022 - 11.06.2023 (TF00DB97-3008 | RYI22SPA, RYI22SPB, RYI22SM, RYM22KM)
  • 22.08.2022 - 31.08.2023 (TF00DB97-3007 | YHT23K, YHT22S, AVO22S23KOamkHighway)
  • 01.08.2023 - 28.07.2024 (TF00DB97-3010 | YHT23S, AVO23S24KOamkHighway, YHT24K)
  • 28.08.2023 - 05.05.2024 (TF00DB97-3009 | RYI23SPTB, RYI23SPTA, RYI23SMY, RYM23KP)
  • 01.08.2024 - 31.07.2025 (TF00DB97-3011 | RYI24SPTA, RYI24SPTB, RYM24KP, RYI24SMY)
Tiedot haettu 18.4.2024 18:44:37