Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TF00BO27 Louhintatekniikka ja maarakennusmateriaalit (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee kallion räjäytyksen pääperiaatteet ja käytettävät räjäytysmenetelmät sekä yleisimmät räjäytysaineet. Opiskelija osaa suunnitella avolouhinnan toteutuksineen. Hän tietää maanalaisen ja vedenalaisen louhinnan periaatteet. Hän tuntee louhintatöihin liittyvät ympäristökysymykset ja lainsäädännön. Opiskelija tuntee murskauksen periaatteet. Opiskelija tuntee maarakentamisessa käytettävät kiviainekset sekä teollisuuden sivutuotteet.
Sisältö Räjähdysaineet, sytytysvälineet, kallioräjäytysten suunnittelun perusteet, pengerlouhinta, maanalainen louhinta, tarkkuuslouhinta- ja tarvekiven irrotus, vedenalainen louhinta, louhintatyöt ja ympäristö, kiviaineksen murskaus, kiviainekset, teollisuuden sivutuotteet.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Hyväksytty =
Tunnet kallion räjäytyksen pääperiaatteet ja käytettävät räjäytysmenetelmät sekä yleisimmät räjäytysaineet. Tunnet louhintatöiden ympäristövaikutukset. Osaat laatia pengerlouhintasuunnitelman.
Hylätty (tai korjattava) =
Puutteellinen pengerlouhintasuunnitelma
Arviointikehikot www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=1&kohde1=1#t1">Arvointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=1&kohde1=1#t1">Arvointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 22.08.2022 - 08.05.2023 (TF00BO27-3005 | RYI19SPYA)
  • 22.08.2022 - 31.08.2023 (TF00BO27-3004 | YHT23K, YHT22S, AVO22S23KOamkHighway)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (TF00BO27-3007 | YHT23S, YHT24K, AVO23S24KOamkHighway)
  • 28.08.2023 - 05.05.2024 (TF00BO27-3006 | RYI21SPYA, RYI20SPYA, RYI20SM)
  • 01.01.2025 - 11.05.2025 (TF00BO27-3008 | RYI22SPTD, RYI22SPTF, RYI22SM, RYI22SPYA)
Tiedot haettu 18.4.2024 18:22:52