Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


T512104 Materiaalitekniikka (4 op)
Esitietovaatimukset Rakennusmateriaalit tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee materiaalitekniikan peruskäsitteet sekä eri tuoteryhmiin kuuluvien rakennusmateriaalien valmistuksen, koostumuksen ja ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön, käytön ja säilyvyyden kannalta. Opiskelija osaa tehdä perusteltuja materiaalivalintoja rakenteiden suunnittelussa.
Sisältö Rakennusmateriaalien valmistus ja niitä kuvaavat ominaisuudet, mekaanisen käyttäytymisen lyhytaikaiset ja ajasta riippuvat ominaisuudet, tiiveys ja läpäisevyys, lämmöneristysominaisuudet ja kosteuden vaikutus materiaaleihin. Materiaalien laatutekniikka, säilyvyys ja ympäristövaikutukset. Materiaalikohtainen käsittely, puu ja sen jalosteet, teräs ja muut metallimateriaalit, rakennuskivet, laastit, tasoitteet, maalit, kosteus- ja lämpöeristeet.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 2.9.2021 08:13:08