Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OS00DH59 Tiedon toissijainen käyttö MOOC (1 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa:
- selittää ja nimetä terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon ensisijaisen ja toissijaisen käyttötarkoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutapahtumassa sekä ymmärtää niiden välisen yhteyden.
- tunnistaa asiakkaan ja ammattilaisen erilaiset roolit tiedon toisiokäytössä.
- selittää sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisen tiedonvaihdon merkityksen palveluntarjoajien välillä.
- selittää, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen tiedonvaihto palveluntarjoajien välillä voi parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.
- tunnistaa ja arvioida tiedon toisiokäyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
- tietää eri tapoja, joilla sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelutapahtumassa syntyvää tietoa voidaan koota ja hyödyntää.
Sisältö 1. Mitä tarkoittaa tiedon toissijainen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa
2. Mitä ammattilaisen on tärkeä tietää tiedon toissijaisesta käytöstä
3. Mitä palveluita käyttävän on tärkeä tietää tiedon toissijaisesta käytöstä
4. Tiedon toissijaisen käytön eettisyys
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Verkkotentti.
Toteutustavat MOOC opintokokonaisuus toteutuu täysin verkossa (Digicampus) yksilöllisen aikataulun mukaisesti.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2023 - 09.06.2024 (OS00DH59-3003 | YHT23K, YHT23S, YHT22S, Vao23K, VAO22S, TEH23KM)
  • 01.08.2024 - 31.07.2025 (OS00DH59-3005 | VAO24S, VAO25K, YHT24S, YHT25K)
Tiedot haettu 14.4.2024 12:29:36