Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OE00DU60 Perustason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi ensihoitoa mobiilipelin avulla (5 op)
Esitietovaatimukset Opintojakso sopii sekä ensihoidon, että sairaanhoidon tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Suositellaan vahvasti, että vähintään ensimmäisen lukuvuoden opinnot (60 op) on suoritettu ennen opintojakson alkua. Kurssille osallistujalla olisi hyvä olla perusteet hallussa vähintään potilaan systemaattisesta tutkimisesta (ABCDE), EKG:n tulkinnan perusteet (ST- tason muutokset ja yleisimmät rytmihäiriöt) ja potilaan perushoidoista.

Opintojakso sopii myös perustason ensihoitajaopiskelijoille ja työssä oleville perustason ensihoitajille sekä sairaanhoitajille
Osaamistavoitteet Mobiilipelaamisen avulla opiskelija
1. Ymmärtää ensihoitopalvelun rakenteen ja toimintatavat.
2. Soveltaa systemaattisen potilaan kohtaamisen ja tutkimisen menetelmiä virtuaalisesti
3. Osaa valita keskeiset perustason hoitovaihtoehdot ja hoitaa potilasta niiden avulla
4. Kohtaa sisätautipotilaan perustason ensihoitajan velvoitteiden mukaisesti
5. Kohtaa tajunnantasoltaan alentuneen potilaan perustason ensihoitajan velvoitteiden mukaisesti
6. Kohtaa vammautuneen potilaan perustason ensihoitajan velvoitteiden mukaisesti
Sisältö Opintojakson sisältö koostuu ensihoitotilanteista, joissa teet pelaamalla perustason ensihoitajan päätöksiä potiladen tutkimisesta ja hoitamisesta. Saat tarkan palautteen kaikista pelatuista oppimispeleistä ja osaamisestasi. Lisäksi sisältöön kuuluu loppussa osaamisen arviointi ja opiskelijan antama palaute kurssista.

SISÄLTÖALUEET:
- Pelioppiminen, tutoriaalipelit, ensihoitopalvelu,
- Ensihoidon systemaattiset toimintamallit
- Sisätautipotilaan kohtaaminen
- Tajunnantasoltaan alentuneen potilaan kohtaaminen
- Vammautuneen potilaan kohtaaminen
- Osaamisen arviointi ja palaute

Oppimispelin tehtävät vastaavat ensihoidon todellisuutta. Pelien sisältö perustuu luotettavaan näyttöön ja ensihoidon käypä hoito-ohjeisiin.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Peliaamalla opiskelu antaa sinulle lisää vapautta. Et ole sidottu aikaan etkä paikkaan. Opintojakso suoritetaan Oamkin Moodle-alustalla sekä Breathe Mobile Solutions Oy:n Stay and play -pelisovelluksella. Kaikki tehtävät on mahdollista suorittaa omalla älylaitteella.

* Kaikki opintojakson tehtävät suoritetaan pelaamalla
* Saat välittömän palautteen osaamisesi tasosta heti pelaamisen jälkeen.
* Voit suorittaa harjoituksia niin kauan kuin olet tulokseen tyytyväinen ja lähettää vasta sen jälkeen tulokset opettajalle.
* Opintojaksolle osallistuminen vaatii pelisovelluksen lataamista omalle älylaitteelle. (tabletti tai älypuhelin).
* Voit pelata vapaasti niin paljon kuin haluat, mikä mahdollistaa jatkuvan itseopiskelun ja kertaamisen
* Saat oppimisanalytiikan tarjoaman arvioinnin osaamisestasi koko kurssin ajan.


Kaikki opintojakson osa-alueet tulee suorittaa hyväksytysti:
1) Tutorial (Ensihoidon pelioppiminen)
2) Hyväksytty suoritus, vaatimuksena 60% oikein (sisältää virtuaalisimulaatiot ja lisäkysymykset):
- Sisätautipotilaan kohtaaminen perustason ensihoidossa ( Hengitysvaikeus, Rytmihäiriöt, Rintakipu)
- Tajunnan tasoltaan alentuneen kohtaaminen perustason ensihoidossa (Myrkytykset, muut tajunnantasoltaan alentuneet potilaat)
- Vammautuneen potilaan kohtaaminen
3) Hyväksytty suoritus, vaatimuksena 70% oikein (sisältää virtuaalisimulaatiot ja lisäkysymykset): Perustason ensihoidon virtuaalinen osaamisen arviointi
4) Pelioppimista koskeva palautekysely.
Toteutustavat Opintojakso toteutetaan täysin verkko-opintona ja mobiilisimulaatio-pelillä.
Arvioinnissa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa.
Moodle-verkkoalustalta löydät ohjeet opintojakson suorittamiseen sekä kurssin lukualueet kirjoista Naarajärvi & Telkki 2019; Perustason ensihoito. ja Kuisma &kumpp. 2021 Teoksessa; Ensihoito.
Oppimateriaalit Moodle -alusta
Stay and play -oppimispeli/ virtuaalisimulaatiot
Naarajärvi & Telkki 2019; Perustason ensihoito.
Kuisma &kumpp. 2021 Teoksessa; Ensihoito.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opiskelija:
- Osaa tehdä pelitehtävät ohjeiden mukaisesti
- Tietää miten ensihoitopalvelu toimii ( lait, asetukset ja velvoitteet, ensihoidon palvelutasopäätös, viranomaisyhteistyö ja sidosryhmät)
- Soveltaa viisiportaista, systemaattista potilaan kohtaamisen mallia.
- Tutkii potilaan ABCDE mallin mukaan, käyttäen hyväksi tilanarvioin mittareita ja muistisääntöjä. (NEWS, ABCDE, VOI IHME, Rivalaiser)
- Tulkitsee EKG:n perustason osaamisvaatimusten mukaisesti.
- Soveltaa perustason ensihoitotyön menetelmiä ja lääkehoitoa potilaan pahimman oireen tai työdiagnoosin mukaan.
- Arvioi hoidon vasteen ja tarkistaa hoitolinjaukset
- Dokumentoi ja konsultoi ISBAR mallia soveltaen.
- Tekee jatkohoitopäätöksen oireiden, löydösten (työdiagnoosin) ja hoidon vasteen perusteella.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Opintojaksolle osallistuminen vaatii pelisovelluksen lataamista omalle älylaitteelle. (tabletti tai älypuhelin, android tai iOs käyttöjärjestelmä).
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.01.2023 - 31.05.2023 (OE00DU60-3001 | ENS22SP, SAI22SP, YHT23K, SAI22SM, SAI22KM, AAMK, SAI21KM, SAI21SP, SAI21SM, ENS21SP)
  • 01.05.2023 - 31.08.2023 (OE00DU60-3003 | ENS22SP, SAI22SP, YHT23K, SAI22SM, SAI22KM, AAMK, SAI21KM, SAI21SP, SAI21SM, ENS21SP)
  • 08.01.2024 - 12.05.2024 (OE00DU60-3004 | ENS22SP, SAI22SP, SAI22SM, YHT24K, SAI22KM, AAMK, SAI21KM, SAI21SP, SAI21SM, ENS21SP)
  • 01.05.2024 - 31.08.2024 (OE00DU60-3005 | YHT24K, VAO24K)
  • 01.01.2025 - 31.07.2025 (OE00DU60-3006 | VAO25K, YHT25K)
Tiedot haettu 16.4.2024 16:31:34