Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


IT00DI19 Ohjelmistotestausprojekti (5 op)
Esitietovaatimukset IT00DI18 Ohjelmistotestauksen menetelmät tai vastaavat tiedot
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa suunnitella ohjelmistotestausprojektin. Opiskelija osaa toteuttaa suunnitellun projektin. Opiskelija osaa raportoida ohjelmistotestausprojektin tulokset asiakkaalle.
Sisältö Ohjelmistotestausprojektin suunnittelu, toteutus, raportointi toimeksiannon mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 31.10.2022 - 31.08.2023 (IT00DI19-3002 | YHT23K, YHT22S, TIK21KM)
  • 14.08.2023 - 31.08.2024 (IT00DI19-3003 | YHT23S, YHT24K, TIK21KM, TIK22KM)
  • 02.09.2024 - 31.07.2025 (IT00DI19-3004 | TIK22SP, TIK22KM, YHT24S, YHT25K)
Tiedot haettu 18.6.2024 10:30:13