Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


IT00DI18 Ohjelmistotestauksen menetelmät (5 op)
Esitietovaatimukset Ohjelmointitaidot
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää testauksen automatisoinnin perusteet. Opiskelija hallitsee yksikkötestauksen, End-to-End- ja API-testauksen. Opiskelija ymmärtää testilähtöisen ohjelmistokehityksen perusteet. Opiskelija hallitsee käytettävyystestauksessa käytettävät laitteet ja ympäristöt. Opiskelija ymmärtää ketterän testauksen menetelmät. Opiskelija hallitsee tietoturvan testauksen ja suorituskykytestauksen. Opiskelija ymmärtää testitulosten analysoinnin ja testausprosessien kehittämisen merkityksen.
Sisältö Testauksen automatisointi. Yksikkötestaus. End-to-End testaus. API-testaus.
Testilähtöinen ohjelmistokehitys. Käytettävyystestauksen laitteet ja ympäristöt.
Ketterä testaus. Tutkiva testaus. Tietoturvan testaus. Suorituskykytestaus.
Testitulosten analysointi ja testausprosessien kehittäminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 31.10.2022 - 31.08.2023 (IT00DI18-3002 | YHT23K, YHT22S, TIK21KM)
  • 01.09.2023 - 31.08.2024 (IT00DI18-3003 | YHT23S, YHT24K, TIK21KM, TIK22KM)
Tiedot haettu 27.5.2024 12:30:55