Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DE94 Lapsen suojelu ja lastensuojelu (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Opiskelija soveltaa lastensuojelun periaatteita ja ideologiaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä. Opiskelija arvioi lapsen etua ja osallisuutta eri kasvu- ja kehitysympäristöissä sekä lapsen ja perheen eri elämäntilanteissa. Opiskelija arvioi lastensuojelun työskentelyä, asiakasprosesseja ja monitoimijaista yhteistyötä. Opiskelija analysoi lastensuojelun kehittämistarpeita.
Sisältö Riittävän hyvä lapsuus ja lapsen etu. Varhainen tuki ja matalan kynnyksen palvelut. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lastensuojelun erityistason palvelut ja vaativat palvelut. Lastensuojelun periaatteet ja normisto sekä eettiset kysymykset.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija kuvaa lastensuojelun periaatteita ja ideologiaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä. Opiskelija kuvaa monipuolisesti lapsen etua ja osallisuutta eri kasvu- ja kehitysympäristöissä sekä lapsen ja perheen eri elämäntilanteissa. Opiskelija kuvaa lastensuojelun työskentelyä, asiakasprosesseja ja monitoimijaista yhteistyötä. Opiskelija selittää tutkimustietoa monipuolisesti käyttäen lastensuojelun kehittämistarpeita.

hyvä (3-4)
Opiskelija kuvaa lastensuojelun periaatteita ja ideologiaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä hyödyntäen ammattikäsitteitä. Opiskelija analysoi tutkittuun tietoon perustuen lapsen etua ja osallisuutta eri kasvu- ja kehitysympäristöissä sekä lapsen ja perheen eri elämäntilanteissa. Opiskelija analysoi lastensuojelun työskentelyä, asiakasprosesseja ja monitoimijaista yhteistyötä. Opiskelija selittää tutkimustietoa monipuolisesti käyttäen lastensuojelun kehittämistarpeita.

kiitettävä (5)
Opiskelija soveltaa tutkittuun tietoon perustuen lastensuojelun periaatteita ja ideologiaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä. Opiskelija arvioi moninäkökulmaisesti ammattikäsitteitä käyttäen lapsen etua ja osallisuutta eri kasvu- ja kehitysympäristöissä sekä lapsen ja perheen eri elämäntilanteissa. Opiskelija arvioi tutkittuun tietoon perustuen lastensuojelun työskentelyä, asiakasprosesseja ja monitoimijaista yhteistyötä. Opiskelija analysoi tutkimustietoa monipuolisesti käyttäen lastensuojelun kehittämistarpeita.
Arviointikehikot Arviontikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei
Vastuuhenkilöt Päivi Onkalo, Pirkko Pietilä
Linkit Arviontikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 13.03.2023 - 31.05.2023 (7T00DE94-3003 | SOS22KM)
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (7T00DE94-3004 | AVO23KVARSOS)
  • 23.10.2023 - 31.12.2023 (7T00DE94-3005 | SOS22SPA, SOS22SPB)
  • 11.03.2024 - 31.05.2024 (7T00DE94-3006 | SOS23KM)
  • 01.08.2024 - 27.10.2024 (7T00DE94-3010 | AVO24KKUR, AVO24KVARSOS)
  • 01.01.2025 - 09.03.2025 (7T00DE94-3007 | SOS23SPA, SOS23SPB)
Tiedot haettu 20.4.2024 18:44:50