Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


7T00DB60 Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut syventäviä opintoja edeltävät opetussuunnitelman mukaiset pakolliset opinnot.
Osaamistavoitteet Opiskellija ymmärtää varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat osana laadukasta varhaiskasvatusta. Tunnistan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän. Opiskelija soveltaa hyvinvoinnin pedagogiikkaa osana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista varhaiskasvatuksessa. Opiskelija analysoi huoltajien kanssa tehtävää voimavarakeskeistä ja kulttuurisensitiivistä yhteistyötä. Opiskelija reflektoi ammatillista kasvuani, ammatti-identiteetiäni varhaiskasvatustyössä.
Sisältö Varhaiskasvatuksen tehtävät ja velvoitteet sekä lainsäädäntö, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja muut asiakirjat. Palvelujärjestelmä. Hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa osana lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä. Voimavarakeskeinen ja kulttuurisensitiivinen yhteistyö vanhempien, huoltajien ja perheiden kanssa. Vanhempien osallisuus. Varhaiskasvattajan ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetti sekä ammatillinen reflektio. Ammatillinen ydinosaaminen varhaiskasvatuksessa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija hyödyntää lainsäädäntöä ja tutkittua tietoa varhaiskasvatuksen moninaisuutta tarkastellessaan. Opiskelija tunnistaa ja jäsentää varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja palvelujärjestelmää. Opiskelija soveltaa hyvinvoinnin pedagogiikkaa osana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista varhaiskasvatuksessa. Opiskelija analysoi huoltajien kanssa tehtävää voimavarakeskeistä ja kulttuurisensitiivistä yhteistyötä. Opiskelija reflektoi ammatillista kasvuaan, ammatti-identiteettiään varhaiskasvatustyössä.

hyvä (3-4)
Opiskelija hyödyntää ja jäsentää lainsäädäntöä ja tutkittua tietoa varhaiskasvatuksen moninaisuutta analysoidessaan. Opiskelija tunnistaa, jäsentää ja arvioi varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja palvelujärjestelmää. Opiskelija soveltaa ja analysoi hyvinvoinnin pedagogiikkaa osana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista varhaiskasvatuksessa. Opiskelija analysoi ja arvioi huoltajien kanssa tehtävää voimavarakeskeistä ja kulttuurisensitiivistä yhteistyötä. Opiskelija reflektoi analyyttisesti ammatillista kasvuaan, ammatti-identiteettiään varhaiskasvatustyössä.

kiitettävä (5)
Opiskelija hyödyntää lainsäädäntöä ja tutkittua tietoa varhaiskasvatuksen moninaisuutta tarkastellessaan. Opiskelija tunnistaa ja jäsentää varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja palvelujärjestelmää. Opiskelija soveltaa hyvinvoinnin pedagogiikkaa osana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista varhaiskasvatuksessa. Opiskelija analysoi huoltajien kanssa tehtävää voimavarakeskeistä ja kulttuurisensitiivistä yhteistyötä. Opiskelija reflektoi ammatillista kasvuaan, ammatti-identiteettiään varhaiskasvatustyössä.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Markku Koivisto
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 13.03.2023 - 31.05.2023 (7T00DB60-3006 | SOS22KM)
  • 23.10.2023 - 31.12.2023 (7T00DB60-3009 | SOS22SPA, SOS22SPB)
  • 01.01.2024 - 15.03.2024 (7T00DB60-3011 | SOS23KM, AVO24KVARSOS)
  • 11.03.2024 - 31.05.2024 (7T00DB60-3010 | SOS23SPA, SOS23SPB)
  • 28.10.2024 - 31.12.2024 (7T00DB60-3013 | SOS24KM)
  • 10.03.2025 - 11.05.2025 (7T00DB60-3014 | SOS24SPB, SOS24SPA, SOS24KM)
Tiedot haettu 13.4.2024 08:36:06