Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


5Y00BC43 Ammatillinen viestintä (3 op)
Esitietovaatimukset Suositellaan suoritettavaksi ensin YY00BB66 Asiantuntijaviestintä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kehittää asiantuntijatehtävissä tarvittavia viestintätaitojaan. Opiskelija osaa kuvata viestinnän merkityksen organisaation toiminnassa. Hän osaa toimia viestintätilanteen mukaisesti työelämän erilaisissa ryhmäviestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja soveltaa asiantuntijalta ja esimieheltä edellytettäviä viestintätaitoja. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa viestintäprosessin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtävissä.
Sisältö Asiantuntijan viestintätaidot. Työyhteisö- ja esimiesviestintä. Työelämän asiakirjat. Raportointivalmiudet.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko
Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 09.01.2023 - 03.03.2023 (5Y00BC43-3013 | DIN22SP)
Tiedot haettu 31.12.2023 18:08:06