Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Viestinnän tutkinto-ohjelma, Journalismin suuntautumisvaihtoehto

Laajuus (op): 240
Tyyppi: Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Tutkinto-ohjelma: Viestinnän tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Koulutamme median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen viestinnän ammattilaisia, joiden vahvuutena ovat monipuoliset käytännön taidot, valmius työnsä kehittämiseen ja tekijän asenne.

Journalismin suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet työskennellä toimittajana verkkomediassa, sanomalehdessä, radiossa ja televisiossa. Koulutus antaa valmiuksia myös tiedottajan työhön ja muihin viestintäalan asiantuntijatehtäviin sekä työskentelyyn freelancerina tai yrittäjänä. Tiedonvälityksen ohella korostetaan kykyä kertoa tarinoita, ottaa huomioon julkaisun vaatimukset, yleisön tarpeet ja yhteisöllisyys. Medianomi kykenee toimimaan tehtävissä, joissa täytyy hallita useiden välineiden ilmaisumuodot ja versioida juttuja. Tämä toteutuu erityisesti verkkojournalismissa. Sosiaalinen media on toimittajalle yksi työympäristö. Ammatillinen polku rakentuu opiskelijan valinnoista, ja osaamista voi syventää journalismin eri alueilta ja tuottamisesta, tiedottamisesta ja visuaalisesta journalismista.

Opiskelussa korostuu yhteistoiminnallisuus, tekemällä oppiminen ja yhteistyö mediayritysten kanssa. Välineosaamisen ohella journalistin koulutuksen ydintä on yhteiskunnan ja työelämän tarpeiden tuntemus. Läpi opintojen tärkeimpään rooliin nousee sisällön korkeatasoinen tuottaminen eli ammattitaitoinen journalismi. Medianomeja ovat työllistäneet eniten paikallislehdet, maakuntalehdet ja Yleisradio. Koulutus antaa perusvalmiudet toimia myös freelancerina tai yrittäjänä. Koulutuksessa painotetaan kokemuksellista oppimista aidoissa työympäristöissä sekä tutkivaa asennetta, luovuutta, projektityöskentelyä ja asiakaslähtöisyyttä.

Koulutus toteutetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa. Osan opiskelusta voi halutessaan suorittaa eri maiden yhteistyöoppilaitoksissamme.

Jos hakijalla on aiempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulutasoista erityisosaamista, voi sitä sisällyttää osaksi medianomin tutkintoa. Myös ammatillista työkokemusta on mahdollista lukea osaksi opintoja.Tiedot haettu 20.4.2024 18:47:34