Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00DL11 Tietokannat ja rajapinnat (5 op)
Esitietovaatimukset Kurssi järjestetään suomeksi
Osaamistavoitteet Osaan suunnitella ja toteuttaa relaatiotietokantoja. Osaan hallita relaatiotietokantoja SQL_kieltä käyttäen. Osaan tehdä relaatiotietokantoja hyödyntäviä sovelluksia.
Sisältö Relaatiotietokannat ja niiden hallinta SQL-kielen avulla.
Relaatiotietokantojen hallintajärjestelmät.
Palvelin-asiakasmalli.
HTTP Rajapintojen toteuttaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Tunnen relaatiotietokantojen peruskäsitteet ja osaan kirjoittaa SQL-kielisiä hakukyselyjä valmiisiin tietokantoihin.

hyvä (3-4)
Osaan suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia relaatiotietokantoja ja osaan kirjoittaa myös monimutkaisempia SQL-kyselyjä.
Ymmärrän kuinka tietokantaa hyödyntävä rajapintasovellus toimii ja osaan muokata valmista sovellusta.

kiitettävä (5)
Osaan suunnitella ja toteuttaa monimutkaisia relaatiotietokantoja ja osaan kirjoittaa monimutkaisia SQL-kyselyjä ja myös SQL-proseduureja.
Osaan kirjoittaa lähteitä käyttäen tietokantaa hyödyntäviä rajapintasovelluksia.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille -
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 09.01.2023 - 09.06.2023 (IN00DL11-3004 | AVO22S23KOamkHighwayTVT, AVO22S23KOamkHighwayTIK, AVO23K)
  • 14.08.2023 - 06.06.2024 (IN00DL11-3008 | YHT23S, YHT24K, AVO23S24KOamkHighwayTVT, AVO23S24KOamkHighwayTIK)
  • 21.08.2023 - 22.10.2023 (IN00DL11-3007 | TVT23KMO)
  • 08.01.2024 - 03.03.2024 (IN00DL11-3005 | TVT23SPL)
  • 08.01.2024 - 03.03.2024 (IN00DL11-3006 | TVT23SPO)
  • 12.08.2024 - 05.06.2025 (IN00DL11-3013 | AVO24S25KOamkHighway, YHT24S, YHT25K)
Tiedot haettu 24.5.2024 08:35:20