Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CS84 Johdatus ohjelmointiin (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Osaan toteuttaa määrittelyn mukaisia tietokoneohjelmia käyttäen hyviä ohjelmointitapoja. Osaan ratkaista pienimuotoisia ongelmia ja toteuttaa niiden ratkaisut ohjelmointikielellä. Osaan käyttää valinta- ja toistorakenteita ohjelman toimintojen ohjaamiseen. Käytän perustietotyyppejä ohjelmien käsittelemien tietojen tallettamiseen ja käsittelyyn. Laajojen samaa tyyppiä olevien tietomäärien käsittelyssä osaan hyödyntää taulukkorakennetta sekä käyttää ohjausrakenteita taulukoiden joustavaan käsittelyyn. Osaan käyttää tietuerakennetta liittämään yhteen eri tyyppisiä toisiinsa loogisesti liittyviä tietoja ja käsitellä tietueen kenttiä ohjelmassa. Osaan käyttää aliohjelmia ja jakaa ohjelman toiminnan aliohjelmiksi.
Sisältö Ohjelmoinnin peruskäsitteet alkaen muuttujista, tietotyypeistä sekä valinta- ja toistorakenteista. Tiedon käsittely taulukoiden, merkkijonojen, tietueiden ja aliohjelmien avulla. Ohjelman vianetsintä (debuggaus). Hyvät ohjelmointitavat.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Tunnistan opintojaksolla käytetyn ohjelmointikielen perusrakenteet kuten muuttujat, syöttö- ja tulostuskäskyt sekä valinta- ja toistorakenteet. Osaan ohjattuna tehdä tällä kielellä ohjelmia.

hyvä (3-4)
Osaan käyttää opintojaksolla käytetyn ohjelmointikielen rakenteita kuten muuttujat, syöttö- ja tulostuskäskyt, valinta- ja toistorakenteet sekä taulukot ja tietueet. Osaan itsenäisesti tehdä tällä kielellä ohjelmia.

kiitettävä (5)
Osaan käyttää opintojaksolla käytetyn ohjelmointikielen rakenteita kuten muuttujat, syöttö- ja tulostuskäskyt, valinta- ja toistorakenteet sekä taulukot ja tietueet. Osaan myös käyttää aliohjelmia ja jakaa ohjelman toiminnan aliohjelmiksi. Osaan itsenäisesti tehdä tällä kielellä ohjelmia.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille -
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 29.08.2022 - 30.06.2023 (IN00CS84-3010 | AVO22S23KOamkHighwayTVT, AVO22S23KOamkHighwayTIK, AVO23K)
  • 21.08.2023 - 29.10.2023 (IN00CS84-3012 | TVT23SPO)
  • 21.08.2023 - 06.06.2024 (IN00CS84-3013 | YHT23S, YHT24K, AVO23S24KOamkHighwayTVT, AVO23S24KOamkHighwayTIK)
  • 28.08.2023 - 29.10.2023 (IN00CS84-3011 | TVT23SPL)
  • 08.01.2024 - 05.05.2024 (IN00CS84-3015 | TVT24KMO)
Tiedot haettu 18.4.2024 18:40:09