Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00CT06 Web-ohjelmoinnin sovellusprojekti (15 op)
Esitietovaatimukset Yleiset ohjelmointitaidot
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa luoda web-ohjelmiston JavaScript-ohjelmointikielellä ja hyödyntää siinä JavaScript pohjaista käyttöliittymäkirjastoa tai -ohjelmointikehystä.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistotestausta ja osaa käyttää testausta osana ohjelmistokehitystä. Opiskelija osaa kuvailla, mitä ohjelmistotestaus on ja miksi sitä tulee käyttää ohjelmistokehityksessä. Opiskelija osaa kuvailla, mitä on ohjelmistolaatu ja mitä laadunvalvonnalla tarkoitetaan. Opiskelija osaa hyödyntää hyviä käytäntöjä ohjelmistokehityksessä.

Opiskelija tuntee ketterän ohjelmistokehitysprosessin ja osaa toimia erilaisissa rooleissa osana ketterää ohjelmistokehitystiimiä. Opiskelija osaa valmistautua ja osallistua projektin ja työyhteisön päätöksentekotilanteiden viestintään.
Sisältö JavaScript-sovelluskehitys hyödyntämällä käyttöliittymäkirjastoja ja ohjelmointikehyksiä (5 op.)

Ohjelmistotestauksen eri vaiheet. Ohjelmistojen laatukonseptit ja -käytännöt tiimityössä. (2 op.)

Projektityöskentely agile-kehitysprosessia käyttäen. (7 op.)

Projektijulisteen ja raportin laatiminen. Vaikuttamisen ja päätöksenteon viestintä. Neuvottelutaidon soveltaminen projektissa. (1 op.)
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 30.10.2023 - 31.12.2023 (IN00CT06-3005 | TVT22SPO)
  • 11.03.2024 - 05.05.2024 (IN00CT06-3006 | TVT23KMO)
Tiedot haettu 18.6.2024 10:32:45