Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IN00BQ32 Mobiilisovellusten kehitysprojekti (15 op)
Esitietovaatimukset Ohjelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehdon edeltävien opintojaksojen suorittaminen tai vastaavat tiedot
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa ryhmässä projektimuotoisesti kehittää laajahkon sovelluksen yleiselle mobiilialustalle käyttäen ketterää ohjelmistokehitysmenetelmää.

Opiskelija osaa toteuttaa sovellukseen tietoliikenneominaisuuksia.

Opiskelija osaa ottaa huomioon liiketoiminnalliset näkökohdat ohjelmistotuotteen kehityksessä.

Opiskelija osaa soveltaa matematiikkaa ohjelmistotyössä.
Sisältö Mobiiliprojekti (6 op): Projektimuotoisesti ryhmätyönä tehtävä mobiilisovellus, jonka aiheen kukin ryhmä valitsee itse annettujen periaatteiden mukaan. Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmät ja työkalut.

Mobiili tietoliikenne (3 op): Mobiililaitteessa käytettävät tietoliikenneprotokollat ja niitä varten olemassa olevien ohjelmistorajapintojen ja luokkien käyttö.

Liiketoiminnan kehittäminen (3 op): Yrityssuunnittelun prosessi -strateginen/operatiivinen suunnittelu. Yritys- ja toimiala-analyysit. Visio ja sen toteuttamiseen tarvittavat operatiiviset suunnitelmat. Yrityksen taloussuunnitelma sekä riskienhallintasuunnitelma. Yrittäjyyden tukiorganisaatiot.

Ohjelmistotekniikan matematiikka (3 op): Todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn perusteet. Tilastolliset tunnusluvut ja tilastollinen testaus. Jakaumien teoriaa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille -
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 18.6.2024 10:04:28