Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


IT00CT26 Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen ohjelmoinnin peruskäsitteet ja ohjausrakenteet. Opiskelija osaa toteuttaa ohjelmalle lomakekäyttöliittymän. Opiskelija osaa käsitellä käyttöliittymän elementtejä ohjelmointikielellä.
Sisältö - Muuttujat ja vakiot
- Syöttö- ja tulostuslauseet
- Valintarakenteet ja -lauseet
- Toistorakenteet ja -lauseet
- Funktiot ja niiden käyttäminen
- Taulukot
- Luokat ja oliot
- Lomakekäyttöliittymän tekeminen
- Tapahtumat lomakkeella ja niiden ohjelmointi
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 22.2.2024 18:43:19