Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


TW00ED85 Johdatus automaatio-, sähkö- ja taloteknisiin järjestelmiin (10 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kuvata automaation tehtävät, laitteet ja toiminnot. Opiskelija osaa tulkita ja laatia automaatiosuunittelun ja projektin hallintaan liittyviä perusdokumentteja sekä tuntee keskeiset standardit. Opiskelija pystyy kuvaamaan automaation elinkaaren sekä keskeiset suunnitteluvaiheet. Opiskelija tuntee tavallisimmat käytössä olevat automaatioratkaisut sekä tulevaisuuden teknologiat.

Opiskelija osaa käyttää tyypillistä CAD-ohjelmistoa ja osaa tulkita ja laatia kiinteistön tyypillisiä pienjänniteverkon ja sen järjestelmien kaavioita ja dokumentteja.

Opiskelija ymmärtää ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa käyttää ohjelmointikielen perusrakenteita pienimuotoisten ohjelmien toteuttamisessa.

Työturvallisuusosaaminen
Sisältö Sisältää osatoteutukset:
Automaatiotekniikka 4 op
Ohjelmointi 3 op
CAD 3 op

Automaation tehtävät ja hierarkia. Säätötekniikan perusteet. Automaation toimintojen kuvaus. Automaatiosuunnittelun standardit, dokumentointi ja suunnitteluprojektit. Automaatioratkaisujen toteutusesimerkit. Tulevaisuuden automaatioratkaisut, turva-automaatio.

CAD-ohjelman käyttö, esimerkkikohteiden toimintaperiaate.

Ohjelmoinnin perusperiaatteet. Ohjelman perusrakenteet. Ohjaus- ja toistorakenteet. Muuttujat ja taulukot. Merkkijonot, tietueet sekä syöte- ja tulostusvirrat. Aliohjelmat.

Suoritetaan alalla vaadittavat työturvallisuuskoulutukset.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Kerrotaan opintojakson alussa.
Toteutustavat Luennot ja harjoitukset
Oppimateriaalit Kerrotaan opintojakson alussa
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Osaat kertoa automaation osa-alueista ja automaation tehtävistä. Tunnet automaation keskeiset standardit ja perusdokumentit. Osaat käyttää tyypillistä CAD-ohjelmistoa.

Ymmärrät lausekielisten ohjelmien toimintaa ja osaat etsiä ohjelmien tulkintaa ja muokkausta varten lisätietoa.

hyvä (3-4)
Tiedät säätötekniikan perusteet.

Osaat käyttää ohjelmointikielen perusrakenteita. Osaat selvittää ja kuvata jonkun muun tekemän ohjelman osien toimintaa.

kiitettävä (5)
Osaat tulkita automaatiosuunittelun ja projektin hallintaan liittyviä dokumentteja.

Osaat soveltaa ohjelmointikielen perusrakenteita pienimuotoisten ohjelmien toteuttamisessa ja käyttää ohjelmakirjastoja. Osaat selvittää ja kuvata jonkun muun tekemän ohjelman toiminnan.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Suoritetaan ensiapu- ja työturvallisuuskortit.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (TW00ED85-3001 | SAU23SP1)
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (TW00ED85-3002 | SAU23SP2)
Tiedot haettu 20.4.2024 18:58:22