Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


TW00DC19 Johdatus automaatio-, sähkö- ja taloteknisiin järjestelmiin (10 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kuvata automaation tehtävät, laitteet ja toiminnot. Opiskelija osaa tulkita ja laatia automaatiosuunittelun ja projektin hallintaan liittyviä perusdokumentteja sekä tuntee keskeiset standardit. Opiskelija pystyy kuvaamaan automaation elinkaaren sekä keskeiset suunnitteluvaiheet. Opiskelija tuntee tavallisimmat käytössä olevat automaatioratkaisut sekä tulevaisuuden teknologiat.

Opiskelija osaa käyttää tyypillistä CAD-ohjelmistoa ja osaa tulkita ja laatia kiinteistön tyypillisiä pienjänniteverkon ja sen järjestelmien kaavioita ja dokumentteja.

Opiskelija ymmärtää ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa käyttää ohjelmointikielen perusrakenteita pienimuotoisten ohjelmien toteuttamisessa.
Sisältö Sisältää osatoteutukset:
Automaatiotekniikka 4 op
Ohjelmointi 3 op
CAD 3 op

Automaation tehtävät ja hierarkia. Säätötekniikan perusteet. Automaation toimintojen kuvaus. Automaatiosuunnittelun standardit, dokumentointi ja suunnitteluprojektit. Automaatioratkaisujen toteutusesimerkit. Tulevaisuuden automaatioratkaisut, turva-automaatio.

CAD-ohjelman käyttö, esimerkkikohteiden toimintaperiaate.

Ohjelmoinnin perusperiaatteet. Ohjelman perusrakenteet. Ohjaus- ja toistorakenteet. Muuttujat ja taulukot. Merkkijonot, tietueet sekä syöte- ja tulostusvirrat. Aliohjelmat.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Kerrotaan opintojakson alussa.
Toteutustavat Luennot ja harjoitukset
Oppimateriaalit Kerrotaan opintojakson alussa
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa kertoa automaation osa-alueista ja automaation tehtävistä. Hän tuntee automaation keskeiset standardit ja perusdokumentit. Osaa käyttää tyypillistä CAD-ohjelmistoa ja ymmärtää ohjelmoinnin perusteita.

hyvä (3-4)
Opiskelija tietää säätötekniikan perusteista ja osaa ohjelmointikielen perusrakenteita.

kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tulkita automaatiosuunittelun ja projektin hallintaan liittyviä perusdokumentteja. Opiskelija osaa käyttää ohjelmointikielen perusrakenteita pienimuotoisten ohjelmien toteuttamisessa.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 18.6.2024 12:39:20