Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 113
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Radiografia- ja sädehoitotyön ammattilaiseksi kehittyminen 34
YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
OQ00CT62 Radiografia- ja sädehoitotyö ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 2 1                 3
OQ00CT61 Terveydenhuollon digitaalinen toimintaympäristö ja tietosuoja 3                   3
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä       3             3
YY00BB67 Professional English Communication     3               3
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä       3             3
YY00BH05 Work Community Skills   3                 3
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen         5           5
O6110RH Radiologia           3         3
7Q00CR63 Säteilyturvallisuusvastaava           5         5
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen radiografia- ja sädehoitotyössä 27
O0014ST Mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunta 3                   3
O0011ST Farmakologia ja toksikologia 3                   3
O0024ST Anatomian ja fysiologian perusteet 2 3                 5
O0022ST Lääketieteen perusteet 3                   3
OQ00CT81 Potilaan tutkiminen ja hoitaminen 3   4               7
OQ00CT83 Potilaan tutkimisen ja hoitamisen perusteet, harjoittelu 1,5 4,5                 6
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen natiivitutkimuksissa 32
OQ00CT66 Hengityselimistön ja luuston natiiviröntgentutkimukset 2 3                 5
O6100RH Natiivitutkimusten harjoittelu I   6                 6
O6101RH Natiivitutkimusten harjoittelu II   6                 6
OQ00CT75 Natiivitutkimusten harjoittelu III         3 3         6
OQ00CU97 Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 4 2                 6
O6241RH Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö, harjoittelu 2 1                 3
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen mammografia- ja ultraäänitutkimuksissa sekä toimenpiteissä 11
OQ00CT73 Mammography and Ultrasound Examinations and Interventions     5               5
OQ00CT70 Mammografiatutkimusten ja toimenpiteiden harjoittelu       3             3
OQ00CT69 Ultraäänitutkimusten ja toimenpiteiden harjoittelu       3             3
Asiakaslähtöinen sädehoitotyön osaaminen 20
O4060HO Syöpätaudit     3               3
OQ00CT78 Sädehoitotyö ja sädehoidon laitteet     5               5
OQ00CT79 Syöpää sairastavan terveyden edistäminen     3               3
OQ00CT80 Sädehoitotyön harjoittelu         9           9
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen leikekuvantamistutkimuksissa 22
OQ00CT85 Asiakaslähtöiset tietokonetomografia- ja magneettitutkimukset ja -toimenpiteet     4               4
OQ00CT68 Turvallisuus leikekuvantamislaitteiden käytössä     3               3
O6354RH Tietokonetomografiatutkimusten ja -toimenpiteiden harjoittelu       6             6
OQ00CT74 Magneettitutkimusten ja -toimenpiteiden harjoittelu           9         9
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen angiografiatutkimuksissa ja toimenpiteissä 10
OQ00CT15 Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet       4             4
OQ00CT65 Angiografiatutkimusten ja niihin liittyvien toimenpiteiden harjoittelu           6         6
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen lasten tutkimuksissa 7
OQ00CT67 Nursing Care And Radiological Examinations of Child And Adolescent       4             4
O6206RH Lasten ja nuorten radiologisten tutkimusten harjoittelu             3       3
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen isotooppi- ja PET-TT tutkimuksissa 9
OQ00CT63 Isotooppi- ja PET-TT laitteet ja tutkimukset         3           3
OQ00CT86 Isotooppi- ja PET-TT-tutkimusten ja -hoitojen harjoittelu             6       6
Oman ammatillisen osaamisen syventäminen 6
Näytä/piilota kuvaus


OQ00CV08 Trauma Imaging and Interprofessional Collaboration         3           3
OQ00CV04 Traumapotilaan kuvantaminen ja moniammatillinen yhteistyö, Harjoittelu             3       3
OQ00CV09 Radiation Therapy and Treatment Planning                     3
OQ00CV10 Sädehoitotyö ja sädehoidon annossuunnittelu, Harjoittelu                     3
OQ00CT76 Imaging of Patient with Long-Term Diseases                     3
OQ00CT77 Pitkäaikaissairauksien kuvantaminen, harjoittelu                     3
OQ00CT71 Imaging in the Future                     3
OQ00CT72 Turvallisuuskulttuurin kehittyminen kuvantamislaitteissa ja -menetelmissä, harjoittelu                     3
OQ00CV11 Ultrasound Examinations                     3
OQ00CV13 Ultraäänitutkimukset, harjoittelu                     3
OQ00CU98 PET-CT Examinations                     3
OQ00CT64 PET-TT-tutkimusten harjoittelu                     3
Radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen 25
SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen     2 8             10
7Y00BH08 Opinnäytetyön suunnittelu         5           5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus           5         5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi           3 2       5
Studies Abroad  
Vapaasti valittavat opinnot 7
Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvista opinnoista. Opinnoiksi voi valita myös opintoja yhteisestä opetustarjonnasta, muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja, esim. Campusonline -tarjonnasta ja kansainvälisiä opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
O0909ST Ammattikorkeakouluopintoja tukeva työkokemus                     3
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II                     3
O0082ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus III                     3
O0037ST Ammatillisen osaamisen laajentaminen ja kehittäminen                     3
7Y00BH28 Extension and Advancement of the Professional Skills                     3
O4042HO Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä                     3
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
Studies Abroad  
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ensimmäisen opiskeluvuoden opinnoista tulee olla suoritettuna 40 op, jotta voi suunnitella ja päästä toisen opiskeluvuoden harjoitteluun.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Tiedot haettu 18.6.2024 10:40:42