Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma (210 op)

Suositeltava vuosittainen opintopistejakauma
        yhteensä
1.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 34 op   Vapaasti valittavat 5 op Harjoittelu 21 op 60
2.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 37,5 op Opinnäytetyö 4 op Vapaasti valittavat 5 op Harjoittelu 13,5 op 60
3.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 18,5 op Opinnäytetyö 9,5 op Vapaasti valittavat 5 op Harjoittelu 27 op 60
4.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 15 op Opinnäytetyö 1,5 op Harjoittelu 13,5 op 30
          210
Perus- ja ammattiopinnot 108
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OPISKELU- JA VIESTINTÄOSAAMINEN 12
YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä       3             3
YY00BB67 Professional English Communication     3               3
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä       3             3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 16
YY00BH04 Entrepreneurship           3         3
YY00BB74 Työyhteisötaidot   3                 3
SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen     5 5             10
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSOSAAMINEN 17
O0014ST Mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunta 3                   3
O0024ST Anatomian ja fysiologian perusteet 2,5 2,5                 5
O0022ST Lääketieteen perusteet 3                   3
O0011ST Farmakologia ja toksikologia 3                   3
O4999HO Hätätilapotilaan tutkiminen ja hoito     3               3
RADIOGRAFIA- JA SÄDEHOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN 17
O6107RH Radiografia- ja sädehoitotyön perusteet 2 1                 3
O6240RH Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö I 3,33 1,67                 5
7Q00BG20 Kliininen hoitotyö I 3                   3
7Q00BG21 Kliininen hoitotyö II     3               3
O0028ST Luu-, nivel- ja topografinen anatomia 1,5   1,5               3
RADIOGRAFIATYÖN OSAAMINEN 35
O6108RH Aikuinen hengityselimistön ja luuston natiivitutkimuksessa 2 2                 4
7Q00BK37 Adult in Mammography and Ultrasound Examinations     4               4
O6380RH Aikuinen magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksessa ja -toimenpiteissä     4               4
7Q00BK49 Child and Adolescent in Radiological Examinations       3             3
7Q00BG08 Aikuinen angiografiatutkimuksessa ja toimenpiteessä       3             3
O6207RH Potilas isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa         3           3
7Q00BH70 Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö II     3               3
7Q00BH71 Safe Use of Medical Radiation III     3               3
O6110RH Radiologia           3         3
7Q00CR63 Säteilyturvallisuusvastaava           5         5
SÄDEHOITOTYÖN OSAAMINEN 8
O4060HO Syöpätaudit     3               3
7Q00BI58 Sädehoitotyö ja sädehoidon laitteet     5               5
OPTIONAL SKILLS OF RADIOGRAPHY AND RADIATION THERAPY 3
Näytä/piilota kuvaus


7Q00BK38 Advanced Studies in Radiological Procedures of an Orthopaedic Patient         3           3
7Q00BK39 Professional Skills in Radiological Procedures of Angiography and Intervention           3         3
7Q00BK48 Expert Skills in MRI and MRI Procedures         3           3
7Q00BF67 Development of Professional Skills in Nuclear Medicine and PET-CT Examinations           3         3
7Q00BK51 Developing Safety Culture in Use of Medical Radiation         3           3
7Q00BI59 Skills in Radiation Therapy and Treatment Planning         3           3
7Q00BI60 Skills in Ultrasound Examinations           3         3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 12
Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvista opinnoista. Opinnoiksi voi esittää myös esim. muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II                     3
O0082ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus III                     3
O0909ST Ammattikorkeakouluopintoja tukeva työkokemus                     3
O0050ST Terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti                     3
O7602SO Ihminen vai tapaus - ammatillisen työskentelyn haasteet                     3
O4042HO Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä                     3
O0037ST Ammatillisen osaamisen laajentaminen ja kehittäminen                     3
YY00BN06 Ympäristövastuullisuus                     5
7Q00BI65 Trauma Imaging and Interprofessional Collaboration                     3
7Y00BH28 Extension and Advancement of the Professional Skills                     3
7Y00BH11 Ergonomic Patient Handling                     5
O1002ST First Aid                     3
O4046ST Health Behavior Against HIV/AIDS                     3
O4047HO Patient Safety in Practice                     3
YY00BH39 LEAD Concept Development                     4
YY00BH41 LAB Solution Development and Entrepreneurial Mindset 1                     10
O3516FT Projektityöskentely ammattialalla                     3
Y00044F Demola-projekti                     10
O5061OP Yritystoiminnan suunnittelu sosiaali- ja terveysalalla                     3
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
7Y00BM49 Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tietotekniikka                     3
YY00BL65 Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
YY00BL77 Tietojärjestelmät osana Soten prosesseja                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
RADIOGRAFIA- JA SÄDEHOITOTYÖN HARJOITTELU 72
Näytä/piilota kuvaus


O6241RH Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö, harjoittelu 2 1                 3
7Q00BI61 Kliinisen hoitotyön perusteet, harjoittelu 2 4                 6
O6100RH Natiivitutkimusten harjoittelu I   6                 6
O6101RH Natiivitutkimusten harjoittelu II   6                 6
O6102RH Natiivitutkimusten harjoittelu III                     6
O6103RH Mammografiatutkimusten harjoittelu                     3
7Q00BH37 Ultraääni- ja läpivalaisututkimusten harjoittelu                     3
7Q00BI62 Sädehoitotyön harjoittelu                     9
O6396RH Magneettitutkimusten ja magneettitoimenpiteiden harjoittelu                     6
O6354RH Tietokonetomografiatutkimusten ja -toimenpiteiden harjoittelu                     6
O6105RH Angiografiatutkimusten ja niihin liittyvien toimenpiteiden harjoittelu                     3
O6104RH Perioperatiivisen potilaan hoitotyö ja kuvantaminen, harjoittelu                     3
O6206RH Lasten ja nuorten radiologisten tutkimusten harjoittelu                     3
O6208RH Isotooppitutkimusten ja hoitojen harjoittelu                     6
7Q00BH75 Ammatillinen kehittyminen radiografia- ja sädehoitotyössä                     3
OPTIONAL CLINICAL TRAINING OF RADIOGRAPHY AND RADIATION THERAPY 3
Näytä/piilota kuvaus


7Q00BK40 Radiological Procedures of an Orthopaedic Patient, Clinical Studies                     3
7Q00BK41 Professional Skills in Angiography Interventions, Clinical Studies                     3
7Q00BK47 Expert Studies in MRI and MRI Procedures, Training                     3
7Q00BF65 Development of Professional Skills in Nuclear Medicine and PET-CT Examinations, Clinical Practice                     3
7Q00BI63 Skills in Radiation Therapy and Treatment Planning, Training                     3
7Q00BK50 Developing Safety Culture in Radiation, Clinical Practice                     3
7Q00BI64 Studies in Ultrasound Examinations, Training                     3
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00DT44 Opinnäytetyön suunnittelu         5           5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus           5         5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi             5       5
Tiedot haettu 31.12.2022 18:20:15