Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00CP97 Perunaosaaminen (5 op)
Esitietovaatimukset Kasvinviljelyn ja maaperäopin perusteet
Osaamistavoitteet Opiskelija tunnistaa laadukkaan perunan tuotannon edellytykset ja arvioi peruna-alaa.
Opiskelija käyttää aktiivisesti peruna-alan ajankohtaisia tiedonlähteitä ja verkostoituu alan toimijoiden kanssa.
Sisältö Perunantuotannon mahdollisuudet ja kannattavuus
Perunatilan viljelykierto
Perunalajikkeet ja siemenperunan valinta
Perunan lannoitus
Perunan yleisimmät kasvintuhoojat ja laatuvirheet sekä niiden torjunta
Perunan viljelytekniikka
Peruna-alan trendit ja tulevaisuus
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Olet tutustunut peruna-alaan. Tunnistat laadukkaan perunan tuotannon perusedellytyksiä. Käytät peruna-alan ammattimaisia tiedonlähteitä. Olet tutustunut alan toimijoihin.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina
Opiskelija valitsee ruoka- tai siemenperunatuotannon ja lisäksi tavanomaisen tai luomutuotannon näkökulman suorittaessaan opintojakson tehtäviä.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2022 - 31.08.2024 (LM00CP97-3006 | AVO22S23KOamkHighwayMAA, MAA22SP, YHT23K, AVO23S24KOamkHighwayMAA, YHT23S, YHT24K, MAA22KM)
  • 01.08.2024 - 31.07.2025 (LM00CP97-3007 | MAA24SP, AVO24S25KOamkHighwayMAA, YHT24S, YHT25K)
Tiedot haettu 18.6.2024 12:27:56