Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelma (60 op)

Syventävät ammattiopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 30
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 2.5.2014 § 21)

Kulttuurialan syventävät opinnot (15op) ovat pakollisia. Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista loput 15 op.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Kulttuurialan syventävät opinnot 15
2K00BL55 Kulttuurialan asiantuntijuuden syventäminen 2,5 2,5                 5
2K00BL58 Kulttuurituottamisen ominaispiirteet 5                   5
2K00BL57 Luovan talouden ominaispiirteet   5                 5
Johtamisosaaminen  
YY00BL15 Projektin johtaminen 5                   5
TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management                     5
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen                     5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
MP00BW18 Service Design 2,5 2,5                 5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä                     5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen                     5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen                     5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät                     5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00DK95 Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen                     5
Vaihtoehtoiset vapaasti valittavat opinnot  
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 2.5.2014 § 21)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 15 15                 30
Tiedot haettu 14.4.2024 14:38:47