Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Osaan ideoida ja kehittää yrityksiltä/työelämältä saatuja toimeksiantoja/projekteja tai itse ideoida ja kehittää omaan ammattialaani sopivan toimeksiannon/projektin.

Osaan toimia alani asiantuntijana soveltaen ammattialani osaamista osaamistasoni mukaan, noudattaen ammattietiikkaa.

Osaan toimia asiakaslähtöisesti ja viestiä selkeästi.
Sisältö Opintojakson sisältö muovautuu toimeksiannon/projektin mukaan.
Esim.
Toimeksiantoon tarttuminen - palvelun/tuotteen suunnittelu ja toteutus - viestiminen ja oppimisen raportointi.
Innovaatioprosessit (Idea – mahdollisuuksien kartoitus – mallinnus – testaus - validointi – markkinoille saattaminen).
Testaus, yhdessä kehittäminen ja viestintä.

Asiakaslähtöisyys/ käyttäjälähtöisyys.
Kehittämistyön tuloksista raportointi.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opintojakso voidaan suorittaa 1-5 op:n laajuisena.

Kokonaisuus voi koostua erillisistä pienemmistä projekteista tai yhdestä isommasta 5 op:n projektista/toimeksiannosta.

Idean ja suunnitelman hyväksyttäminen vastuuopettajalla, toteutuksen itsenäinen suorittaminen ja raportointi tai
Aktiivinen osallistuminen Oamkin SimLabin innovaatio- tai testausprojektiin ja raportointi.
Toteutustavat Itsenäisesti suoritettava kokonaisuus.
Toteutustapa vaihtelee tapauskohtaisesti.
Oppimateriaalit Sovitaan tapauskohtaisesti
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus: hyväksytyn suunnitelman laatiminen, suunnitelman toteuttaminen, aktiivinen toiminta tiimin ja yhteistyötahojen kanssa sekä oppimisen raportointi.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja muiden tutkinto-ohjelmien terveys- ja hyvinvointialojen tuotekehityksestä ja yritysyhteistyöstä kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso soveltuu myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

Opintojaksolla opiskelija voi osallistua uusien tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja testauksiin, kun yrityksiltä tulee testauspyyntö SimLabbiin: https://www.oamk.fi/fi/palvelut/kehitysalustat/simlab#f585d38b

Opintojaksossa tehdään tarvittaessa yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin ja muiden sidosryhmien kanssa. www.ouluhealth.fi.
Vastuuhenkilöt Eija Hautala
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 18.4.2024 18:17:11