Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


OK00BV92 Kätilötyön kehittäminen - projektiharjoittelu (5 op)
Esitietovaatimukset Kehittämistehtävä (5 op) pohjautuu joko opiskelijan tekemään opinnäytetyöhön tai muihin kätilötyössä esiinnouseviin kehittämishaasteisiin opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa tai jälkeen.

Opiskelija on suorittanut vähintään 140 op hoitotyön tutkinto-ohjelman opintoja. Lisäksi opiskelija on suorittanut hyväksytysti seuraavat opintojaksot
(OPS 2018-2022) Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö l ja II sekä Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelut sekä Sairaanhoito-osaamisen osoittaminen (harjoittelu) tai vastaavat tiedot.
(OPS 2023 - ) Perheen hoitotyö sekä SELI-terveys ja ohjaus hoitotyössä-hartjoittelu, Lasten ja nuorten hoitotyön perusharjoittelu, Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön harjoittelu tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet -Tunnistan kätilötyön ajankohtaisia ja tulevaisuuden kehittämistarpeita sekä osaan arvioida ja kehittää kätilötyötä näyttöön perustuen
- Osaan toimia työryhmissä, verkostoissa ja hankkeissa.tuoden esille kätilötyöhön liittyvää asiantuntijaosaamista
- Kehitän kätilötyötä näyttöön perustuvan tiedon avulla laatimalla kirjallisen kehittämistehtävän (5op), joka perustuu tekemääni opinnäytetyöhön ja/ tai työelämästä nousevaan kehittämistarpeeseen.
- Arvioin ja kehitän ammatillista osaamistani kätilötyön osaamisvaatimusten ja työelämästä nousevien haasteiden pohjalta
Sisältö 1) Kätilötyön ajankohtaiset ja tulevaisuuden kehittämishaasteet. (Kehittämistehtävän suunnittelu) 1 op
2) Näyttöön perustuva kehittämistehtävä/ hanke. (Kehittämistehtävän toteutus, arviointi ja raportointi) 4 op
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Osoitan osaamistani tekemällä kirjallisen kehittämistehtävän (5 op), joka pohjautuu joko tekemääni opinnäytetyöhön tai kätilötyössä esiinnouseviin kehittämishaasteisiin.
Pyrin kehittämistehtävässäni työelämälähtöisyyteen toimimalla yhteistyössä sidosryhmän edustajien kanssa.
Suunnittelen ja osallistun keväällä ja syksyllä (opintojen viimeisen vuoden aikana) järjestettävään kätilötyön kehittämispäivään..
Toteutustavat Kehitän osaamistani suunnittelemalla ja toteuttamalla kirjallisen kehittämistehtävän Oamkin kirjallisen työn ohjeiden mukaisesti
Kehitän työskentelyäni saamani palautteen perusteella.
Oppimateriaalit Ajankohtainen, näyttöön perustuva tieto kätilön työstä ja sen kehittämisestä.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Kehittämistehtävän arvioinnissa sovelletaan opinnäytetyön arviointiohjeita ja kriteerejä (hyväksytty), jotka löytyvät oheisesta linkistä:

https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opinnaytetyo
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Minna Manninen, Satu Rainto, Marja Kinisjärvi
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2022 - 31.07.2023 (OK00BV92-3001 | KAT18SM)
  • 29.08.2022 - 31.05.2024 (OK00BV92-3002 | KAT19SP)
  • 09.01.2023 - 31.07.2025 (OK00BV92-3003 | KAT20SP)
  • 26.08.2024 - 08.06.2025 (OK00BV92-3004 | KAT21SP)
Tiedot haettu 18.6.2024 10:16:15