Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Johtamisen ja työhyvinvoinnin tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 50
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista 15op.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisen ja työhyvinvoinnin syventävät opinnot 30
Näytä/piilota kuvaus


JO00DL17 Työhyvinvoinnin mestarikurssi   5                 5
JO00DL18 Johtamisen ja työyhteisöjen ajankohtaisia teemoja   5                 5
JO00DL20 Coaching ja tiimien valmentaminen     5               5
JO00DL21 Organisaatiokulttuuri ja muutoksessa johtaminen     5               5
JO00DL22 Psykologisen turvallisuuden johtaminen ja sovitteleva työote       5             5
JO00DL23 Tiedolla johtaminen       5             5
Koulutusalan syventävät opinnot 20
Näytä/piilota kuvaus


KJ00CS56 Liiketoiminnan kehittämismenetelmät ja tutkimusviestintä   5                 5
KJ00BW37 Työyhteisö- ja esimiesviestintä     5               5
K1031LY Strategia käytännössä   5                 5
KJ00EO94 Vaihtoehtoinen syventävä opintojakso                     5
Vapaasti valittavat opinnot 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen                     5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen                     5
YY00BV74 Myynti- ja asiakasosaaminen                     5
YY00BG37 Hankintaosaaminen                     5
YY00BL15 Projektin johtaminen                     5
YY00DG86 Ajankohtaista työoikeutta     5               5
YY00BL16 Palvelumuotoilu                     5
KJ00BW36 Strateginen johdon laskentatoimi                     5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö   10 6,67 10 3,33           30
Tiedot haettu 18.6.2024 10:45:58