Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


O1014BA Hematologia ja verensiirtotoiminta (4 op)
Esitietovaatimukset Veri ja immuunijärjestelmän opintojakso suoritettu tai opiskelija on sitä suorittamassa. Mikroskopointitaidot.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa raportoida perustiedot veritaudeista ja niiden kansainvälisistä luokituksista, hemostaasimuutoksista sekä punktionesteistä. Hän tunnistaa malariaplasmoidin tai sen eri kehitysvaiheen sivelyvalmisteesta. Opiskelija laajentaa tietojaan hematologiaan liittyvistä tutkimusmenetelmistä ja kykenee arvioimaan hematologisten tutkimusten laatua. Opiskelija osaa selostaa veriryhmäjärjestät, verensiirtojen ja verivalmisteiden käytön sekä verensiirron turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Hän osaa selittää verensiirtotoiminnan perustana olevien tutkimusten periaatteet ja luotettavuuteen vaikuttavat tekijät.
Sisältö Anemiat, valkosolujen hyvänlaatuiset poikkeavuudet, pahanlaatuiset veritaudit, hemostaasimuutokset. Hematologiset valmisteet, värjäykset ja laadun arviointi. Veren sivelyvalmisteen arviointi. Luuydinnäyte. Punktionesteiden solut. Veriryhmäjärjestelmät, verivalmisteet ja niiden käyttö, verensiirron komplikaatiot, verensiirron turvallisuus ja laatujärjestelmät. Verensiirtotoimintaa ohjaavat ohjeet ja säädökset. Veripalvelutoiminta Suomessa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Osaamisen arviointi
Lisätietoja opiskelijoille Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Osaamisen arviointi

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.01.2024 - 05.05.2024 (O1014BA-3011 | BIO22SMU, BIO22SM)
Tiedot haettu 18.6.2024 10:23:33