ARVIOINTIKEHIKKO, VAATIVUUSTASO III

ARVOSANAAmmatillinen tietoperusta ja tiedonhakuAmmattitaito, toiminta ja toiminnan kohde (tilaaja, asiakas, käyttäjä)Ryhmätyötaidot ja johtaminenVastuullisuus
5

OSAA
 • käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi
 • esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin
 • soveltaa ammatillista osaamistaan tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa
 • ottaa vastuun tilaaja/asiakas tms. prosessin kokonaisuudesta
 • johtaa henkilöiden/ryhmien ammatillista kehittymistä
 • toimia tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
 • kehittää yhteisön turvallisuutta
 • soveltaa ammattieettisiä periaatteita tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa
3

OSAA
 • käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti
 • arvioida kriittisesti käyttämiään tietolähteitä
 • toimia monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa
 • toimia tilaaja-/asiakaslähtöisesti
 • edustaa ammattialaansa monialaisissa/moniammatillisissa ryhmissä
 • toimia työtehtävissä vastuullisesti turvallisuus huomioiden
1

OSAA
 • käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
 • perustella tietolähteiden käytön
 • perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
 • soveltaa ammatillista tietoperustaa tilanteen mukaisesti
 • etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheiden mukaisesti
 • toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan
 • selvittää ja analysoida toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita
 • suunnitella ja ohjata myös monialaisten/-ammatillisten ryhmien tavoitteellista toimintaa
 • viestiä ammattialansa asioista asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden kanssa
 • selvittää työtehtäviin liittyvät turvallisuusohjeet ja toimia niiden mukaisesti
 • toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti ja perustella toimintaansa

ARVIOINTIKEHIKKO, VAATIVUUSTASO II

ARVOSANAAmmatillinen tietoperusta ja tiedonhakuAmmattitaito, toiminta ja toiminnan kohde (tilaaja, asiakas, käyttäjä)Ryhmätyötaidot ja johtaminenVastuullisuus
5

OSAA
 • käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
 • perustella tietolähteiden käytön
 • perustella toimintaansa tutkitun tiedon/selvitysten avulla
 • toimia monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa
 • organisoida ja ohjata ryhmän toimintaa
 • toimia vastuullisesti turvallisuus huomioiden
 • perustella toimintaansa ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
3

OSAA
 • käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
 • arvioida kriittisesti käyttämiään tietolähteitä
 • etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheiden mukaisesti
 • soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä
 • toimia ammatillisessa kohderyhmän huomioivassa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
 • toimia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi työryhmässä
 • suunnitella toimintaansa turvallisuus huomioiden
 • osoittaa perehtyneisyyttä ammattialan eettisiin periaatteisiin
1

OSAA
 • osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
 • perustella toimintaansa ammattitiedon avulla
 • etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä
 • toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
 • osallistua ja tuoda osaamisensa ryhmän käyttöön
 • osoittaa perehtyneisyytensä keskeisiin ammattialan turvallisuuskäytänteisiin
 • toimia eettisten periaatteiden mukaisesti

ARVIOINTIKEHIKKO, VAATIVUUSTASO I

ARVOSANAAmmatillinen tietoperusta ja tiedonhakuAmmattitaito, toiminta ja toiminnan kohde (tilaaja, asiakas, käyttäjä)Ryhmätyötaidot ja johtaminenVastuullisuus
5

OSAA
 • käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
 • arvioida erilaisia tietolähteitä
 • etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheiden mukaisesti ja perustella tietolähteiden käytön
 • suunnitella toimintaansa vertaillen ja analysoiden eri ratkaisuvaihtoehtoja
 • toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä
 • toimia ammatillisessa kohderyhmän huomioivassa tilanteessa itsenäisesti ja vastuullisesti
 • organisoida opiskelijaryhmän toimintaa
 • suunnitella toimintaansa turvallisuus huomioiden
 • perustella toimintaansa ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
3

OSAA
 • osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
 • rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa
 • toimia tyypillisissä tehtävissä/tilanteissa kohderyhmälähtöisesti
 • toimia tavoitteellisesti opiskelijaryhmässä
 • toimia ammattialansa eettisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa turvallisuusohjeita
1

OSAA
 • käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä
 • etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • toimia yksittäisissä tilanteissa tehtäväksiannon mukaisesti
 • osoittaa perehtyneisyyttä ammattialansa kohderyhmiin
 • toimia opiskelijaryhmän jäsenenä
 • osoittaa perehtyneisyyttä ammattialansa eettisiin periaatteisiin
 • toimia turvallisesti
 • noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä