• Käytä tekstin kirjoittamisessa valmista tekstipohjaa artikkeleille.
 • Julkaisuprosessiin on hyvä varata aikaa vähintään kuukausi. Prosessin kesto riippuu muun muassa julkaisun pituudesta, sen saamasta palautteesta, visualisoinnista ja ajasta, jonka kirjoittajana käytät palautteen käsittelyyn.
 • Oamk Journalin artikkelit ovat ammatillisia julkaisuja, joiden tavoite on levittää tki-toimintaan ja ammatilliseen asiantuntijuuteen perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön.
 • Pohdi, mitä lukija haluaa aiheesta tietää tai mikä ei ole toiselle alan asiantuntijalle itsestään selvää.
 • Artikkelit luokitellaan OKM:n julkaisutiedonkeruussa julkaisuluokkaan D1 Artikkeli ammattilehdessä.

Artikkelin rakenne

Onnistunut ammatillinen artikkeli tuo uutta tietoa ammattiyleisön hyödynnettäväksi. Teksti on helppolukuista ja etenee loogisesti. Näillä ohjeilla ja vinkeillä luot Oamk Journaliin digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset täyttävän ammatillisen artikkelin. 

Tekstin kokonaismerkkimäärä on enintään 10 000 merkkiä välilyönteineen, ja se muodostuu esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

Pääotsikko

 • Mieti selkeä, kuvaava ja napakka otsikko. Pääotsikko herättää lukijan mielenkiinnon. Sen tehtävänä on paljastaa sisällön ydin. Jos pääotsikko ei sytytä lukijaa, jää artikkeli usein lukematta.
 • Suosi otsikossa kokonaisia ajatuksia ja sijoita siihen se asia, jonka ainakin tahdot kertoa lukijoille.
 • Älä käytä organisaatioiden, hankkeiden tms. nimiä pääotsikossa.

Ingressi

 • Ingressi johdattaa lukijan tekstiin.
 • Se on julkaisun ”kärki”, joka tarkentaa tai täydentää otsikkoa. Ingressin perusteella lukija usein päättää, jatkaako lukemista vai ei. 
 • Ingressi voi sisältää esimerkiksi: 
  • julkaisun tärkeimmän ja merkittävimmän asian
  • poikkeavan, yllättävän tai merkillisen asian tai
  • lupauksen lukijalle.
 • Ingressin pituus on korkeintaan 3–5 lausetta.
 • Ingressiin ei merkitä lähteitä eikä linkkejä.

Leipäteksti

 • Kappaleiden on oltava verkkojulkaisussa lyhyitä. Yhteen kappaleeseen tulee yksi asiakokonaisuus. Vältä pitkiä, yhtenäisiä tekstimassoja sekä monimutkaista ja sekavaa asettelua.
 • Käytä selkeää ammatillista kieltä. Jutustelu ei kuulu asiatekstiin.
 • Älä käytä lyhenteitä. 
 • Vältä kielikuvia ja kuluneita sanontoja.
 • Älä viljele kysymyksiä.
 • Hyödynnä luetteloita.
 • Huolehdi siitä, että jokainen luku (myös alaluvut) sisältää vähintään kaksi tekstikappaletta.
 • Julkaisun tulee edetä loogisesti. 

Väliotsikot

 • Hyvä väliotsikko kiteyttää sitä seuraavan tekstin ja motivoi lukemaan. Käytä siis kuvaavia ja mielenkiintoisia väliotsikoita. 
 • Artikkeli ei ole raportti, joten älä kirjoita väliotsikkoa tyyliin ”Johdanto”, ”Johtopäätökset” tai ”Tulokset”.
 • Vältä kysymysmuotoista väliotsikkoa.
 • Pidä väliotsikko napakkana.
 • Kuvaavat väliotsikot pääotsikon kanssa kertovat lukijalle julkaisun sisällön silmäilemällä. 
 • Ingressin ja leipätekstin väliin ei tule väliotsikkoa.

Artikkelin julkaisemisen vaiheet

1. Lähetä artikkeliehdotuksesi Oamk Journalin toimitukseen

 • Lähetä julkaisusi sähköpostilla julkaisut(at)oamk.fi.
 • Julkaisuehdotuksen ottaa vastaan Oamk Journalin julkaisukoordinaattori ja päätoimittaja.
 • Saat muutaman päivän sisällä kuittausviestin artikkeliehdotuksen vastaanottamisesta.

2. Saat toimituskunnalta palautetta artikkelistasi

 • Oamk Journalin julkaisukoordinaattori lähettää artikkeliehdotuksesi toimituskunnalle palautteiden antamista varten.
 • Toimituskunta käyttää palautteiden antamisessa arviointilomaketta.
 • Toimituskunnalla on kaksi viikkoa aikaa antaa palautetta.
 • Julkaisusi menee palautekierrokselle nimettömänä.
 • Oamk Journalin julkaisukoordinaattori informoi sinua palautekierroksen aikataulusta.
 • Julkaisukoordinaattori lähettää sinulle toimituskunnan antaman palautteen.
 • Palaute voi olla myös ristiriitaista, koska jokainen palaute tulee sinulle sellaisena kuin toimituskunnan jäsenet ovat sen antaneet.

3. Jatkotyöstä artikkeliasi palautteen perusteella

 • Mikäli toimituskunta ehdottaa artikkeliisi muokkauksia, jatkotyöstä artikkelia palautteen pohjalta.
 • Mikäli muokattavaksi ehdotettuja asioita ei ole, pyytää Oamk Journalin julkaisukoordinaattori päätoimittajalta julkaisulupaa.

4. Toimita jatkotyöstetty artikkeli Oamk Journalin julkaisukoordinaattorille

 • Toimita muokattu artikkeli Oamk Journalin julkaisukoordinaattorille.
 • Merkitse artikkeliin selkeästi tehdyt muutokset.
 • Toimita muokatun artikkelin mukana tiedot siitä, mitä olet tekstissäsi palautteen perusteella muokannut ja mitä et (perusteluineen). 
 • Päätoimittaja ja julkaisukoordinaattori voivat vielä viime vaiheessa muokata tekstiä oikeakielisemmäksi ja luettavammaksi niin, ettei sen asiasisältö tai rakenne muutu. Tämä voi koskea esimerkiksi välimerkkien käyttöä ja sanavalintaa.

5. Artikkelin hyväksyminen tai lisämuokkausten ehdottaminen

 • Oamk Journalin julkaisukoordinaattori esittelee artikkeliehdotukseesi tekemäsi muutokset päätoimittajalle.
 • Jos päätoimittaja hyväksyy artikkelin julkaistavaksi:
  • julkaisukoordinaattori tiedottaa tästä sinua ja katsoo artikkelille julkaisupäivän.
 • Jos päätoimittaja ehdottaa lisämuokkauksia:
  • Jatkotyöstä tekstiäsi eteenpäin ja toimita teksti uudelleen kommentteineen Oamk Journalin julkaisukoordinaattorille.
  • Julkaisukoordinaattori esittelee artikkeliehdotukseen tehdyt muutokset päätoimittajalle.
  • Mikäli artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, julkaisukoordinaattori tiedottaa sinua tästä ja katsoo artikkelille julkaisupäivän.

6. Julkaiseminen

Kun Oamk Journalin päätoimittaja on antanut julkaisuluvan, julkaisukoordinaattori julkaisee artikkelisi sovittuna päivänä.