« Takaisin koulutuslistaan

Vapaan sivistystyön opettajan pedagogiset taidot

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:6 op
Koulutusaika:1.9.2024 - 30.5.2025
Hakuaika: 19.2.2024 - 31.12.2024
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus tarjoaa vapaan sivistystyön opettajille ja suunnittelijoille monipuolista pedagogista osaamista kehittävän koulutuksen, joka tukee osaamisperusteisten koulutusten suunnittelua ja toteuttamista. 

Koulutus toteutetaan non-stop verkkototeutuksena siten, että osallistuja voi aloittaa opiskelun joustavasti. Aloituswebinaareja on koko koulutuksen aikana neljä: 3x syksyllä 2024 ja 1x keväällä 2025 (tarvittaessa). Niiden tarkoitus on koulutuksen sisältöön perehtyminen, opintoihin orientoituminen, oman HOPSin suunnittelu ja keskinäinen verkostoituminen

Osallistuja laatii oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa kokoamalla koulutustarjonnasta 6 opintopistettä. Koulutustarjonta koostuu kuudesta moduulista, joista osallistuja valitsee kolme aloituswebinaarin yhteydessä. 

  1. Osaamisperusteiset koulutukset vapaassa sivistystyössä, sisältää mm. lainsäädäntö, osaamisperusteisten opsien ja koulutusten suunnittelu, 2 op
  2. Pedagoginen suunnittelu- ja toteutusosaaminen, sisältää mm. oppimisteoriat, pedagogiset mallit, oppimisprosessin suunnittelu, 2 op
  3. Digipedagoginen osaaminen, 2op
  4. Pedagoginen hyvinvointiosaaminen, 2 op
  5. Arviointiosaaminen, sisältää mm. arviointi ja palaute oppimisprosessissa, osaamisen arvioinnin menetelmät, 2 op
  6. Ohjaus- ja erityispedagoginen osaaminen, sisältää mm. yksilöllistäminen, ohjausmuodot ja -käytänteet, pedagoginen saavutettavuus, 2 op

Osaamisen hankkimista tuetaan koulutuksen avoimen verkko-oppimisympäristön oppimismateriaaleilla, oppimistehtävillä ja teemawebinaareilla sekä yksilö- tai ryhmäohjausten avulla. Osaaminen osoitetaan osaamismerkein tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

 

Kohderyhmä

Vapaan sivistystyön opettajat ja suunnittelijat

Toteutusajat

Aloituswebinaarien ajankohdat:
ma 9.9.2024 klo 14.00-16.00
ma 30.9.2024 klo 14.00-16.00
ma 4.11.2024 klo 14.00-16.00

Jokaisesta moduulin teemasta järjestetään yksi tai kaksi teemawebinaaria:
pe 20.9.2024 klo 8.30-12 Osaamisperusteiset koulutukset vapaassa sivistystyössä
ma 7.10.2024 klo 14.00-15.30 Pedagoginen suunnittelu- ja toteutusosaaminen, osa 1
ma 14.10.2024 klo 14.00-15.30 Pedagoginen suunnittelu- ja toteutusosaaminen, osa 2
pe 8.11.2024 klo 9.30-11.00 Digipedagoginen osaaminen, osa 1
pe 15.11.2024 klo 9.30-11.00 Digipedagoginen osaaminen, osa 2
ti 3.12.2024 klo 12.30-16.00 Arviointiosaaminen
ti 14.1.2025 klo 12.30-16 Erityispedagoginen osaaminen
ma 3.2.2025, klo 14.00-15.30 Pedagoginen hyvinvointi, osa 1
ma 10.2.2025 klo 14.00-15.30 Pedagoginen hyvinvointi, osa 2

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Ammatillinen opettajankoulutus
050 5210341
Yliopettaja, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1415157
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 5987878
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3438383

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmään kuuluvalle osallistujalle maksuton.