« Takaisin koulutuslistaan

OHTO – Oppivaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria kehittämässä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:12 op
Koulutusaika:11.9.2024 - 7.5.2025
Hakuaika: 15.11.2023 - 30.8.2024
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Tässä tutkimusperustaisessa koulutusohjelmassa saat rakennusaineksia positiivisen organisaatiokulttuurin kehittämiseen oppilaitoksessa. Koulutusohjelman viitekehyksen muodostavat positiivisen organisaation teoria sekä positiivinen johtajuus. Tavoitteena on myös osallistujan oma ammatillinen kasvu ja työssä voimaantuminen.   

Pedagogisen hyvinvoinnin käsite korostaa hyvinvointia ja oppimista tasavertaisena tavoitteena oppilaitoksissa. Siihen sisältyvät sekä opiskelijoiden että henkilöstön hyvinvointi ja oppiminen. Pedagogista hyvinvointia voidaan edistää soveltamalla positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoa läpileikkaavasti oppilaitosyhteisön kehittämiseen (Hurskainen, Wenström, & Uusiautti, 2023; Wenström, 2020).

Tässä koulutusohjelmassa oppimista ja hyvinvointia mahdollistavan organisaatiokultuttuurin jäsentämisessä hyödynnetään positiivisen organisaation PRIDE-teoriaa. Tämä tarkoittaa humanistis-holistisen ihmiskäsityksen ja arvomaailman edistämistä ajattelussa ja toiminnassa; yksilöllisten vahvuuksien laaja-alaista tunnistamista, hyödyntämistä ja arvostamista; vuorovaikutuksen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamista; myönteisen tunneilmapiirin edistämistä sekä jokaisen yksilön autenttisuuden ja ammatillisen kasvun mahdollistamista yksilöllisen ja yhteisöllisen reflektion ja dialogin kautta.

Kenelle

Koulutusohjelma on tarkoitettu kaikille opetustoimessa työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita saamaan uusimpaan tutkimustietoon perustuvia näkökulmia oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen omasta työtehtävästä ja roolista käsin. Koulutusohjelman keskiössä on reflektiopolku, jonka mukaisesti osallistuja tunnistaa ja tutkii omia vahvuuksiaan, saa vertaisryhmän tukea, perehtyy teoriatietoon sekä soveltaa ja kokeilee oppimaansa käytännössä. Koulutusohjelman tavoitteena on myös oman hyvinvoinnin vahvistuminen, ammatillinen kasvu ja työssä voimaantuminen.  

Oppivaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria kehittämässä -koulutusohjelma on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke. Sitä koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toteuttajina ovat lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Helsinki Business College.  

Koulutuksen sisältö ja kesto

Koulutusohjelman laajuus on 12 op ja osallistuja sitoutuu koko kokonaisuuden suorittamiseen. Koulutusohjelma toteutetaan lukuvuoden 2024–2025 kestävänä prosessina, johon kuuluu kaksi lähiopetuspäivää Helsingissä (a’ 6 tuntia); 8 osallistavaa webinaaria (a´4 tuntia) sekä 5 teemallista pienryhmätapaamista (a´1,5 tuntia).

Aikataulu ja sisältöteemat

11.9.24 klo 10.00–15.00          Lähipäivä Helsingissä. Koulutuksen startti ja orientaatio. Omien vahvuuksien laaja-alainen kartoittaminen. Tutustuminen ja ryhmäytyminen. Ei etäosallistumismahdollisuutta.

1.10.24 klo 12.15–16.00          Webinaari. Hyvinvoivan ja oppivan organisaatiokulttuurin lähtökohdat ja taustateoriat. Hyvinvointikäsitys ja ihmiskäsitys.

30.10.24 klo 12.15–16.00        Webinaari. Hyveet ja arvot organisaatiokulttuurin rakennusaineksina. Luonteenvahvuuksien VIA-teoria.  

20.11.24 klo 12.15–16.00        Webinaari. Omien tunteiden johtaminen ja tunnetoimijuus. Myönteisten tunteiden voima. Psykologisen turvallisuuden kartoittaminen ja vahvistaminen.

10.12.24 klo 12.15–16.00        Webinaari. Autenttinen vuorovaikutus ja yhteistyön rakentaminen. Arvostava kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen.

14.1.25 klo 12.15–16.00           Webinaari. Vahvuuksille rakentuva organisaatiokulttuuri. Laaja vahvuusnäkemys. Positiivinen psykologinen pääoma ja muutoskyvykkyys.

12.2.25 klo 12.15–16.00           Webinaari. Vahvuuksien hyödyntäminen ja toimintamallit. Organisaation kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen.

13.3.25 klo 12.15–16.00           Webinaari. Myönteisten käytänteiden tunnistaminen ja kehittäminen. Voimaannuttavat laatuprosessit. Kokous- ja vuorovaikutuskäytänteet.

8.4.25 klo 12.15–16.00             Webinaari. Positiivisen organisaation arviointimenetelmät, mittarit sekä digitaaliset ratkaisut.

7.5.25 klo 10.00–15.00            Lähipäivä Helsingissä. Autenttisuus ja ammatillinen kasvu. Eteenpäin organisaatiokulttuurin kehittäjänä. Myös etäosallistumismahdollisuus.


Pienet muutokset ovat mahdollisia. Webinaarit tallennetaan pakottavia poissaoloja varten. Aktiivinen osallistuminen on edellytys koulutusohjelman suorittamiselle, joten varaathan lähipäivien ja webinaarien ajankohdat kalenteristasi.

Pienryhmien ajankohdat ilmoitetaan koulutuksen alussa. Sen jälkeen voit ilmoittautua valintasi mukaan esim. aamu- tai iltapäiväryhmään. Pienryhmätapaamisia ei tallenneta.  

Koulutuksen laajuus on 12 op, ja se koostuu

  • webinaareista ja pienryhmistä (yht. 4 op)
  • webinaarien välillä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä kirjallisuuden ja verkkomateriaalien parissa Howspace-oppimisalustaa hyödyntäen (yht. 4 op)
  • oppimis- ja reflektiopäiväkirjasta sekä oman työn kehittämisestä (yht. 4 op).  

Huomiothan koulutukseen ilmoittautuessasi, että myös webinaarien ja pienryhmien välille on tärkeää varata aikaa opiskelulle sekä reflektio- ja oppimispäiväkirjan kirjoittamiselle.

Asiantuntijat

Sanna Wenström. KT, FM, ammatillinen erityisopettaja, lehtori, Oamk, ammatillinen opettajakorkeakoulu / TKI-yksikkö, liiketoiminnan kehitys & johtaminen ja hyvinvointi.

Marjukka Herajärvi. KM, kasvatuspsykologi, ammatillinen erityisopettaja, tanssipedagogi, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lehtori, Oamk, ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Susanna Löf. KM, opinto-ohjaaja. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Heli Huotari. KTM, apulaisrehtori. Business College Helsinki.  

Ilmoittautuminen  

Pe 30.8.2024 mennessä tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/57BD6762165218BD

Koulutuksen tervetulokirje ja ohjeet ennakkovalmistautumiseen lähetetään osallistujille 2.9.2024.

Lisätiedot 

Sanna Wenström
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Liiketoiminnan kehitys
040 1415163