« Takaisin koulutuslistaan

TOKE -Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisympäristön kehittäminen

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:1-7 op
Koulutusaika:12.1.2024 - 10.12.2024
Hakuaika: 15.10.2023 - 8.10.2024
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

 

Tarvitsetko vinkkejä siihen, miten käsitellä oppilaiden kanssa moninaisuutta, sukupuolta, syrjintää tai rasismia? Tarvitsetko tukea turvallisemman ja yhdenvertaisemman toimintakulttuurin kehittämiseen? Mietityttääkö koulutusvalintojen vahva sukupuolittuneisuus? Onko oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivittämättä?


Koulutus on tarkoitettu peruskoulun ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen henkilöstölle. Jokainen osio sisältää oman työn kehittämiseen ja käytäntöjen jalkauttamiseen liittyviä tehtäviä. Koulutus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta, jonka toteuttavat Turun
yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Oulun ammattikorkeakoulu ja Ekvalita Oy/Ab.

Täydennyskoulutus sisältää viisi eri osiota, joita osallistujat voivat suorittaa oman tarpeensa mukaan. Koulutusjaksot järjestetään saman sisältöisinä kahteen kertaan. Poikkeuksena "Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivittämisen tuki", joka kestää keväästä syksyyn, ja järjestetään kerran.

Koulutusosiot ovat:

1. Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolitietoisuus opetuksessa, 1 op
Kevät 2024: 12.1., 19.1. ja 9.2. perjantaisin klo 12–14
Syksy 2024: 12.9., 19.9. ja 10.10. torstaisin klo 15–17

Osion kuvaus: Haluatko lisätä ymmärrystäsi sukupuolitietoisesta opetuksesta ja sukupuolen moninaisuudesta? Koulutusosiossa saat tietoa sukupuolen merkityksestä oppilaitoksen arjessa ja siitä, miten sukupuolitietoinen opetus tukee ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi saat käytännönläheistä osaamista siitä, miten voit tukea kaikkia oppilaita oman sukupuoli-identiteettinsä kehittymisessä. Käsittelemme myös sitä, millaisia vaikutuksia sukupuolistereotypioilla ja sukupuoleen perustuvilla jaotteluilla on oppilaisiin, ja pohdimme yhdessä keinoja purkaa totuttuja toimintamalleja.

2. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän toimintakulttuurin kehittäminen, 2 op
Kevät 2024: 5.3. ja 12.3. tiistaisin klo 15–17 sekä 25.4. ja 2.5. torstaisin klo 15–17
Syksy 2024: 24.10. ja 31.10. torstaisin klo 15–17 sekä 26.11. ja 3.12. tiistaisin klo 15–17

Osion kuvaus: Mietitkö, miten erilaiset etuoikeudet, stereotypiat ja oletukset vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin, oppimiseen ja mahdollisuuksiin kuulua oppilaitosyhteisöön? Tämä koulutusosio keskittyy laaja-alaisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän opetuksen ja ohjauksen käytäntöihin. Koulutusosiossa opetellaan tunnistamaan ja käsittelemään mm. seuraavia aiheita: Normien ja stereotypioiden tunnistaminen ja purkaminen, syrjintää kokevien ryhmien ja identiteettien huomioiminen, rasismi, erilaisten vähemmistöjen näkyminen opetuksessa ja oppimateriaaleissa sekä antirasistinen toiminta oppilaitoksissa.

3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivittämisen tuki, 2 op
Kevät ja syksy 2024: 9.4. tiistai klo 15–17, 6.5. ja 16.5. torstaisin klo 15–17
sekä 10.9. ja 19.11. tiistaisin klo 15–17

Osion kuvaus: Tukeeko oppilaitoksesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käytännön arjessa tehtävää opetus- ja ohjaustyötä? Pitäisikö suunnitelmat päivittää, mutta et ole varma miten? Tässä koulutusosiossa saat valmiudet oppilaitoksesi lakisääteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi käsittelemme sitä, millaisin keinoin jaksolla opittua voitaisiin paremmin jalkauttaa omaan organisaatioon ja sitouttaa oppilaitoksia kestävään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.
Huom! Tähän osioon osallistuminen edellyttää johonkin toiseen TOKE – koulutuskokonaisuuden koulutusosioon osallistumista.

4. Maskuliinisuusnormit koulussa -tunnistaminen ja vaikutukset, 1 op
Kevät 2024: 8.2., 7.3. ja 11.4. torstaisin klo 15–17
Syksy 2024: 5.9., 3.10. ja 7.11. torstaisin klo 15–17

Osion kuvaus: Koulutusosiossa saat tietoa maskuliinissuusnormeista, miten ne näkyvät oppilaitoksessa ja vaikuttavat meihin kaikkiin. Lisäksi saat tietoa siitä, miten maskuliinisuuteen liittyvät kysymykset ovat olennainen osa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Saat mukaasi käytännön työkaluja ja menetelmiä turvallisemman ja yhdenvertaisemman toimintaympäristön kehittämiseksi sekä valmiuksia käsitellä maskuliinisuutta ja siihen liittyviä kysymyksiä niin oppilaiden kuin kollegoiden kanssa. Koulutusosiossa opittu tieto ja menetelmät auttavat kiusaamisen, sukupuolistuneen väkivallan ja häirinnän vastaisen toimintakulttuurin sekä turvallisuutta edistävän oppimisympäristön kehittämistä.

5. Suostumus ja seksuaalisuus, 1 op
Kevät 2024: 19.3., 23.4. ja 21.5. tiistaisin klo 15–17
Syksy 2024: 8.10., 12.11. ja 10.12. tiistaisin klo 15–17

Osion kuvaus: Koulutusosiossa saat tietoa suostumuksesta ja seksuaalisuudesta sekä suostumuskulttuurin edistämisestä oppilaitosympäristössä. Lisäksi saat tietoa seksuaalioikeuksista sekä seksuaalisuuten ja suostumukseen liittyvistä normeista, syrjinnästä ja etuoikeuksista. Aihetta käsitellään normitietoisesta näkökulmasta sekä suostumusta painottaen, uuden seksuaalirikoslain mukaisesti. Saat mukaasi menetelmiä ja työkaluja osallistavan seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen sekä suostumuskulttuurin edistämiseen oppilaitoksessa eri ikäluokkien kanssa.

Kysyttävää? Ota yhteyttä: sari.miettinen(at)utu.fi

2022 järjestettyyn koulutukseen osallistuneiden palautetta:

“Sain koulutuksesta todella paljon vertaistukea ja uusia ideoita.”
“Olen saanut paljon työkaluja, ideoita ja uutta motivaatiota käsitellä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja niin opiskelijoiden, kuin henkilökunnan kanssa”
“Koulutus on ollut todella antoisa ja minulla on nyt suuri into viedä asioita eteenpäin omassa oppilaitoksessani.”
“Koulutus on antanut paitsi minulle, myös työyhteisölleni paljon.” 
“Koulutus sisälsi mahtavia keskusteluja ja ideoita.”
“Koulutuksen käytyäni koen, että pystyn viemään koulutuksesta saamaani osaamista nyt myös muille työyhteisöni jäsenille.” 

 

Toteutusajat

Kevät 2024- syksy 2024.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Liiketoiminnan kehitys
040 4874657

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Liiketoiminnan kehitys
040 1415163