« Takaisin koulutuslistaan

Ohjausosaaminen hoitotyössä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:10 op
Koulutusaika:20.2.2024 - 28.1.2025
Hakuaika: - 3.12.2023
Hinta:1390,00 € + alv 24 % sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulainen
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampus, Kuntotie 2, 86300 Oulainen

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksen tarkoituksena on syventää sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien ammatillisia valmiuksia erilaisten potilasohjausmenetelmien hallinnassa ja kansansairauksien hoidossa näyttöön perustuvasti. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan osaamista tukea asiakkaan omahoidon sitoutumista tuessa, kansansairauksien riskitekijöiden tunnistamisessa, hoidossa ja ohjaamisessa. 

Erilaisia opetusmenetelmiä hyödynnetään koulutuksessa monipuolisesti. Simulaatio-opetusta hyödynnetään vahvasti sekä lähiopetuksessa että etäopetuksessa. 

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat

Sisällöt

Kansantautien riskitekijät, hoito ja omahoito

Kansantauteja sairastavien hoitoon sitoutuminen ja omahoitoon sitoutumisen tukeminen 

Systemaattinen haastattelu ja systemaattinen tutkiminen 

Hoidon tarpeen arviointi

Sairastuminen kriisi ja asiakkaan emotionaalinen tukeminen 

Potilasohjausprosessi

Muutosvaihemalli ja motivoiva haastattelu

Pitkäaikaisten mielenterveysongelmien vaikutus itsehoitoon ja ohjaamisen haasteet 

Mini-interventio

Teknologia ja digitaaliset työkalut omahoidon tukemisessa 

Moniammatillinen yhteistyö hoitoon sitoutumiseen tukemisessa 

Ohjauksen vaikuttavuuden arviointi 

Oman potilasohjausosaamisen kehittymisen arviointi 

Toteutusajat

Kontaktipäivät:
20.2.2024 klo 12.30 - 15.45 verkko-opetus
27.2.2024 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
19.3.2024 klo 12.30 - 15.45 verkko-opetus
26.3.2024 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
16.4.2024 klo 12.30 -15.45 verkko-opetus
23.4.2024 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
21.5.2024 klo 12.30 - 15.45 verkko-opetus
28.5.2024 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
17.9.2024 klo 12.30 - 15.45 verkko-opetus
24.9.2024 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
8.10.2024 klo 12.30 - 15.45 verkko-opetus
15.10.2024 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
12.11.2024 klo 12.30 - 15.45 verkko-opetus
19.11.2024 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
3.12.2024 klo 12.30 - 15.45 verkko-opetus
10.12.2024 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
21.1.2025 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus
28.1.2025 klo 09.00 - 15.30 Oulaisten kampus

Koulutukseen sisältyy myös itsenäisiä tehtäviä.
Etäopetuksen luento-osuudet tallennetaan. Lähipäivinä hybridimahdollisuus.
Mahdollisia poissaoloja on mahdollista korvata itsenäisillä tehtävillä, joista sovitaan erikseen kouluttajien kanssa.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Terveysala
040 6484073
Lehtori, Terveysala
040 1415709

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369