« Takaisin koulutuslistaan

Lapset puheeksi -menetelmäkouluttajien koulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:7 op
Koulutusaika:10.11.2023 - 19.4.2024
Hakuaika: - 22.10.2023
Hinta:945,00 €+ alv 24 %, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä kahdet kahvit.
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus

Yleiskuvaus opinnoista

Lapset puheeksi -menetelmä perustuu MIELI Suomen mielenterveys ry:n koordinoimaan Toimiva lapsi &  perhe -työmenetelmien joukkoon.

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. LP -työn päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen. Työskentelyn tavoitteena on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet. Lapset puheeksi -työssä käytetään keskustelujen tueksi lokikirjoja. 

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua kaikki, joilla on suoritettuna Lapset puheeksi menetelmän koulutus.

Hakuehdot: 

1. Kouluttajakoulutukseen osallistuvan on suoritettava Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus ennen kouluttajakoulutuksen aloittamista sekä olla suoritettuna vähintään 5 Lapset puheeksi -keskustelua.

2. Ennen koulutukseen ilmoittautumista koulutettavan on selvitettävä kouluttamisen edellytykset omasta työorganisaatiosta. Koulutus toteutettava lähikoulutuksena, mahdollista toteuttaa kouluttajaparina.

3. Mikäli koulutukseen pyrkivältä uupuu neuvonpidon koulutus tai vähimmäisvaaditut toteutuneet LP -keskustelut, niin erillisestä suorituksesta voi sopia kouluttajien kanssa. 

Sisällöt

1. päivä

Orientoituminen Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen, ryhmäohjauksen perusteet, menetelmäkertausta ja teorian syventäminen. Opiskelijat tekevät koulutussuunnitelman Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksesta.

2. päivä

Menetelmäkoulutuksen teoriaosuuden kertaaminen, jonka pohjalta kouluttajat suunnittelevat ensimmäisen koulutuspäivänsä.

3. päivä

Koulutettavien ensimmäisen pidetyn koulutuspäivän menetelmätyönohjaus. Valmistautuminen 2. koulutuspäivään, menetelmäohjaus ja neuvonpidon perusteet.

4. päivä

Koulutettavien toisen koulutuspäivän menetelmätyönohjaus. Valmistautuminen 3. koulutuspäivään, neuvopito.

5. päivä

Koulutettavien kolmannen koulutuspäivän menetelmätyönohjaus. Kouluttajien valmistuminen Lapset puheeksi -menetelmän ja neuvonpidon kouluttajiksi. 

 

Toteutusajat

Koulutus lähtökohtaisesti lähiopetuksena Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella. Tarvittaessa mahdollisuus hybridi opetukseen (Zoom/Teams mikin, kameran käyttö).

Lähipäivien ajankohdat:
10.11.2023 klo 9.00 - 15.30
1.12.2023 klo 9.00 - 15.30
9.2.2024 klo 9.00 - 15.30
15.3.2024 klo 9.00 - 15.30
19.4.2024 klo 9.00 - 15.30

Tehtävät:
1. Ennakkotehtävä -kertoa itsestä, motivaatiosta ja todistus käydystä menetelmäkoulutuksesta
2. Koulutussuunnitelmat 1., 2. ja 3. päivä
3. Itsearviointi

Koulutukseen sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä ja koulutuspäivien toteuttamista sekä etäyhteydellä toteutuvia läsnäolovelvoitteisia koulutuspäiviä 5 kpl á 6 tuntia.

Koulutuksen laajuus on 7 op eli 189 tuntia opiskelijan työtä.

Kouluttaja(t)

Tutkintovastaava, Lehtori, Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri
040 4802016
Eija Viitala, Lapset puheeksi -menetelmäkouluttajien kouluttaja, YTM

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369