« Takaisin koulutuslistaan

Palliatiivinen ja saattohoito täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:6.2.2024 - 25.4.2024
Hakuaika: - 26.11.2023
Hinta:565,00 € + alv 24 %
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:Verkko-opetus

Yleiskuvaus opinnoista

Tule vahvistamaan palliatiivisen ja saattohoidon osaamistasi osallistumalla 2 op:n täydennyskoulutukseen! 

Koulutus keskittyy palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan kokonaisvaltaiseen  oirehoitoon sekä elämän loppuvaiheen hyvään hoitoon. Koulutuksessa käsitellään käytännön läheisellä tavalla mm. seuraavia teemoja: elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma, palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oirearviointi ja kokonaisvaltainen oirehoito sisältäen kivunhoidon erityismenetelmät sekä ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet kivun hoidossa. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia palliatiivisen ja saattohoidon kehittämiseen työyksikössäsi. 

Koulutuksen aikana tulet soveltamaan käsiteltyjä teemoja oman työyksikkösi  hoitotyöhön käytännönläheisten tehtävien avulla. Koulutuksessa on mukana työelämän asiantuntijoita, jotka innovatiivisella otteella ovat olleet kehittämässä käytännön hoitotyötä. 

 

Tavoite

Opiskelija saa valmiuksia arvioida palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireita kokonaisvaltaisesti ja osaa hyödyntää näyttöön perustuvia lääkkeellisiä ja lääkkeettömiä hoitomenetelmiä palliatiivisen potilaan oirehoidossa. Opiskelija saa valmiuksia kehittää palliatiivista ja saattohoitoa omassa työyksikössään. 

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit sekä muu hoitohenkilöstö. 

Sisällöt

- Hyvän elämän loppuvaiheen lähtökohtia: Ennakoiva hoitosuunnitelma, Ajankohtaiset suositukset

- Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oirearviointi

- Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan kokonaisvaltainen oirehoito: lääkkeettömät ja lääkkeelliset hoitokeinot

- Kivun hoidon menetelmät

- Palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen 

Toteutusajat

Koulutus toteutuu etäopiskeluna sisältäen webinaareja sekä itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä omassa työyhteisössä.

6.2.2024 klo 12.30 - 15.45 Webinaari 1, Palliatiivisen hoidon lähtökohtia ja elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma

22.2.2024 klo 12.30 - 15.45 Webinaari 2, Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oirearviointi ja oirehoito: kipu ja hengenahdistus

19.3.2024 klo 12.30 - 15.45 Webinaari 3, Oirehoito jatkuu: GI-kanavan oireet, sekavuus. Keskustelu oirearviointi ja oirehoitotehtävistä.

25.4.2024 klo 12.30 - 15.45 Webinaari 4, Palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen

Kouluttaja(t)

Lehtori, Terveysala
040 1415725
Lehtori, Terveysala
040 6309132

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369