« Takaisin koulutuslistaan

Oppijan rinnalla hybridiympäristöissä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3-12 op
Koulutusaika:1.2.2023 - 18.12.2023
Hakuaika: 29.8.2022 - 18.9.2023
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koronapandemian aikana on selkeästi havaittu lisääntynyt tarve kehittää opettajien ja ohjaajien valmiuksia hybridiopetukseen. Hybridiopetuksella tarkoitetaan lähi- ja etäopetuksen yhdistämistä hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. 

Tämän täydennyskoulutuksen tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstön hybridiopetuksen osaamista. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimaan uusissa ympäristöissä. 

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisällöt

Täydennyskoulutus sisältää neljä 3 opintopisteen arvoista koulutusosiota. Voit osallistua yksittäisiin koulutusosiohin tai kaikkiin neljään.

1. Erilaisten verkkototeutusten pedagoginen muotoilu (3 op)

Keskeiset sisällöt:

 • Pedagoginen suunnittelu
 • Digipedagogiset mallit ja teknologiset sovellutukset 
 • Pedagoginen käsikirjoitus

Toteutusaika: 13.9.–1.11.2023. Ilmoittaudu täällä.

2. Videopedagogiikka (3 op)

Keskeiset sisällöt:

 • Video-opetusmateriaalin pedagoginen tuotantoprosessi
 • Videoiden hyödyntäminen opiskelijoiden osaamisen hankkimisessa ja osaamisen osoittamisessa
 • Erilaiset videotyypit

Toteutusaika: 8.2.2023-22.3.2023. Ilmoittautumisaika on päättynyt.

3. Innostava ja osallistava verkkovuorovaikutus (3 op)

Keskeiset sisällöt:

 • Ohjaus ja dialogisuus
 • Parhaat käytänteet toimia opettajana verkossa
 • Työkaluja innostavan ja oppijalähtöisen oppimateriaalin valmistamiseen ja esittämiseen
 • Työkalut ja sovellukset ryhmätöihin ja keskusteluihin (huomioiden saavutettavuus, tietoturva ja lisenssit) 

Toteutusaika: 20.9.–8.11.2023. Ilmoittaudu täällä.

4. Oppimisen ja ohjaamisen virtuaaliympäristöt (3 op)

Keskeiset sisällöt:

 • Erilaiset virtuaaliset AR/VR/MR-ympäristöt ja niiden mahdollisuudet sekä ohjelmistoratkaisut
 • Laitteet sisällön käyttämiseen, kuluttamiseen ja tuottamiseen
 • Valmiiden virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen oppimisen ja ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin tukena
 • Virtuaaliset ympäristön oppimisen ja ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin tukena
 • Virtuaalisten ympäristöjen mahdollistama pelillisyys
 • Mahdollisuudet toteuttaa virtuaalisia ympäristöjä oppimisen ja ohjaamisen tukena
 • XR-toteutus- ja/tau pedagogisen toimintamallin luominen virtuaaliseen ympäristöön sekä sen esittely 

Toteutusaika: 31.3.–21.4.2023. Ilmoittauminen on päättynyt.

Lisätiedot

Virallinen ilmoittautuminen avataan myöhemmin tällä sivulla, mutta voit ilmoittautua jo alustavasti sinua kiinnostaviin koulutusosioihin. Ilmoitamme sinulle heti, kun toteutusajan tarkentuvat ja virallinen ilmoittautuminen alkaa. 

Ota yhteyttä: Hanna Spets, koulutussuunnittelija, hanna.spets(at)oamk.fi 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Liiketoiminnan kehitys
050 3407144

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.