« Takaisin koulutuslistaan

Entä Jos - erityistä tuesta toimintaan

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:2-12 op
Koulutusaika:21.3.2022 - 3.5.2023
Hakuaika: 13.12.2021 - 15.3.2023
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Hankkeessa vahvistetaan osallistujien tietoutta ja osaamista erilaisista oppimisen haasteista. Tavoitteena on kehittää omaa ja työyhteisön osaamista ja  kohtaamista erilaisten oppijoiden, kuten neuropsykiatrisia oireita omaavien oppimisen ja arjen tukemiseksi sekä työelämässä selviytymiseksi.

Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Oulun ammattikorkeakoulu/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus sekä muut alan asiantuntijat.

Kohderyhmä

Ammatilliset opettajat/ohjaajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja –neuvojat

Sisällöt

Hanke koostuu neljästä koulutusosiosta:

1. Erilaisen oppijan tunnistaminen ja opinnoissa tukeminen, 2 op

 • tutustutaan erilaisiin oppimista haittaaviin tekijöihin ja neuropsykiatrisen oirekirjon haasteisiin opetus- ja ohjaustyössä
 • perehdytään case-esimerkkien avulla erityistä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren/aikuisen tukimenetelmiin
 • vahvistetaan opettajan valmiuksia ohjata opiskelijaa asettamaan  itselleen tavoitteita, kohdata työelämän vaatimuksia ja tehdä omaan elämään liittyviä valintoja
 • tunnistamisen haasteet verkkoympäristöissä

2. Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden tukeminen, 3 op

 • perehdytään ratkaisukeskeisiin tukitoimiin
 • keskitytään pedagogisiin menetelmiin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamisessa

3. Oman työn kehittäminen, 5 op

 • Osallistujat valitsevat tarpeeseensa ja kohderyhmäänsä sopivan menetelmän kokeiltavaksi, integroivat menetelmän omaan opetukseensa ja arvioivat kokeilun onnistumisen
 • Osiossa keskitytään oman verkoston rakentamiseen ja konsultatiivisen työotteen hyödyntämiseen opiskelijoiden tuen tarpeiden kartoittamisessa, tukitoimien suunnittelussa ja pedagogisten menetelmien kehittämisessä

4. Luovat ja toiminnalliset menetelmät, 2 op

Osiossa perehdytään luovien ja toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen osana osallistujien oppimisprosessia

 • Mysteeripelin ja erityisen tuen -pelin esittelyt
 • Syke- ja Kesy-kortit
 • Ideointi ja opiskelijoiden osallistaminen ideointiin
 • Oman pelin suunnittelu
 • Yhteistyö verkostojen kanssa

Toteutusajat

Osio 1 toteutetaan verkkotyöskentelynä sisältäen ennakkotehtävän, webinaarin + paneelikeskustelun sekä kaksi verkkotyöpajaa.

21.3.2022 klo 9–15, webinaari + paneelikeskustelu
29.3.2022 klo 14–16, verkkotyöpaja
7.4. 2022 klo 14–16, verkkotyöpaja


Osio 2 toteutetaan verkkotyöskentelynä sisältäen kaksi koulutusiltapäivää verkossa sekä ryhmäohjausta tapaamisten välissä.

28.9.2022 klo 12–16
2.11.2022 klo 12–16


Osio 3 sisältää ennakkotehtävän ja kaksi koulutusiltapäivää verkossa. Osaaminen osoitetaan kehittämistehtävän avulla.

30.11.2022 klo 12–16
1.2.2023 klo 12–16


Osiossa 4 on kaksi koulutusiltapäivää:
22.3.2023 klo 12–16 ja 3.5.2023 klo 12–16

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3464070
Leena Mannström-Mäkelä, Valmennuskeskus Voimavara
Anu Erkinheimo, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Tuuli Oksanen, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Marjo Häyry, Autismiliitto
Kokemusasiantuntijoita

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 100 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.