« Takaisin koulutuslistaan

Aikuisten insuliininpuutosdiabeteksen (DM1) hoito ja omahoito

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:1.1.2023 - 31.12.2023
Hakuaika: - 1.11.2023
Hinta:370,00 € + alv 24 % sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa. Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Tämä koulutus keskittyy aikuisten tyypin 1 diabeteksen eli insuliininpuutosdiabeteksen hoitoon ja omahoitoon. Koulutus toteutuu non-stop verkko-opintoina, koulutukseen on siis jatkuva ilmoittautuminen.

Tavoite

• Osallistuja hallitsee tiedollisesti insuliininpuutos (tyypin 1) diabeteksen etiologian ja laaja-alaisesti kliinisen hoidon perustan (insuliinihoidon, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen hoitotasapainon ylläpidossa). • Osallistuja osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä potilaan hoidossa ja hoidon kehittämisessä. • Osallistuja pystyy soveltamaan, arvioimaan ja analysoimaan yksilöllisesti aikuisten, eri elämäntilanteessa (ei raskaus) olevien potilaiden hoitoa ja omahoitoa. • Osallistuja ymmärtää insuliininpuutosdiabetesta sairastavan aikuisen elämänlaatuun ja hoidossa jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä

Kohderyhmä

Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Sisällöt

Insuliininpuutosdiabeteksen etiologia Lääkehoito Ravitsemushoito Omahoito ja omaseuranta Jalkojenhoidon periaatteet Uni, lepo ja stressi

Toteutusajat

Non-stop verkko-opinnot sisältävät itsenäistä opiskelua, verkkokeskusteluja, monipuolisia tehtäviä ja oppimismateriaaleja. Osallistujalla on myös mahdollisuus saada opiskeluunsa henkilökohtaista tukea kouluttajilta verkkoyhteyden välityksellä.

Opintoihin voi ilmoittautua 12.12.2022 – 1.11.2023 välisenä aikana. Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu n. kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jolloin opiskelun voi aloittaa. Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta oppimisalustan, eli Moodlen käyttöön.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Terveysala
040 6484073
Lehtori, Terveysala
040 1830589

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369