« Takaisin koulutuslistaan

English for Nursing -Englantia hoitoalalle

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto: - / 20 h
Koulutusaika:15.9.2022 - 31.5.2023
Hakuaika: 1.9.2022 - 30.4.2023
Hinta:295,00 € + alv 24 %
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:Verkko-opetus

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksessa harjoitellaan hoitotyön tilanteita englanniksi ja tehdään niihin liittyviä kuuntelutehtäviä sekä tuotetaan omaa puhetta. Koulutus etenee viikottaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opiskelija saa opettajan henkilökohtaisen palautteen suullisesti tai (myös) kirjallisesti tekemästään harjoitustehtävästä. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox), headsetin äänitystehtäviä varten ja perustaidot tietokoneen käytöstä.  Käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse verkko-oppimisympäristöön ennen koulutuksen alkamista. Koulutus toteutuu non-stop verkko-opintoina, koulutukseen on siis jatkuva ilmoittautuminen. 

Tavoite

Opiskelija: - Rohkaistuu käyttämään englannin kieltä hoitotyön tilanteissa - Ilmaisee itseään kohteliaasti asiakastilanteissa - Tuntee alan sanastoa, mutta osaa kuvailla hoitotoimenpiteitä ja omaa toimintaa potilaalle ymmärrettävällä yleiskielellä - Kehittää kuuntelutaitoaan hoitotyön tilanteista.

Kohderyhmä

Hoitoalalla työskentelevät

Sisällöt

1) Lääkärin vastaanotolla (2 x 45 min) - oireista kysyminen, ongelman ja kivun kuvaileminen - kipuhaastattelu - sanasto: yleisiä oireita, sairauksia, yleistä sairaalasanastoa 2) Potilaan vastaanotto (2 x 45min) - osastolle vastaanottaminen, alkuhaastattelun tekeminen: yleistiedot, sosiaalinen terveys, erityiskysymykset, lääkkeet, sairaushistoria - kielioppi: preesens -kysymyksen muodostaminen 3) Osastolla (2 x 45 min) - ohjeet ennen osastolle saapumista, osaston päivärytmin kertominen - potilaan avustaminen päivittäistoiminnoissa 4) Hoitotoimenpiteet 1 (2 x 45 min) - hoitotoimenpiteiden eri vaiheista kertominen, oman toiminnan kuvaileminen - perusmittaukset: verenpaine, pulssi, lämpö, happisaturaatio - reitin neuvominen sairaalassa 5) Hoitotoimenpiteet 2 (2 x 45 min) - hoitotoimenpiteiden eri vaiheista kertominen, oman toiminnan kuvaileminen - näytteiden otto: verikoe, virtsatesti, EKG 6) Hoitotoimenpiteet 3 (2 x 45 min) - hoitotoimenpiteiden eri vaiheista kertominen, oman toiminnan kuvaileminen - hoitotoimenpiteet: katetrointi, nenämahaletkun laitto, kanyylin laitto, trakeotominen hoito 7) Puhelimessa (2 x 45 min) - puhelinfraasit, aakkoset, päivämäärät - soitto potilaalle ja puheluun vastaaminen 8) Vuorovaikutustilanteita (2 x 45 min) - avun tarjoaminen, pyynnöt, ymmärryksen osoittaminen, vaihtoehdon tarjoaminen, pahoittelu, valitukseen vastaaminen - motivoiva haastattelu, haasteellinen potilas 9) Leikkaukseen valmistautuminen (2 x 45 min) - esitietolomakkeen täyttäminen, ohjeet ja valmistautuminen leikkaukseen 10) Kotiuttaminen (2 x 45 min) - leikkauksen jälkeen: haavanhoito-ohjeet, lääkkeiden oton ohjeistaminen ja kotihoito-ohjeet

Toteutusajat

Verkkokoulutus omassa aikataulussa. Opiskelija harjoittelee itsenäisesti kirjallisin ja suullisin harjoituksin.

Opintoihin voi ilmoittautua 1.9.2022 - 30.4.2023 välisenä aikana. Saat tunnukset järjestelmään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jolloin opiskelun voi aloittaa.

Kouluttaja(t)

Maarit Pönkänen, Englannin kielen opettaja, MA (TESOL), FM

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Osallistujakohtainen hinta sisältää:
- käyttäjätunnuksen ja salasanan verkkoympäristöön
- teknisen käyttäjätuen osallistujalle koulutuksen ajaksi
- käyttäjätunnuksen voimassaolon kahden viikon ajan ohjatun osuuden jälkeen omatoimista kertausta varten
- opettajan ohjauksen koulutuksen ajan
- henkilökohtaisen palautteen tehtävästä opettajalta viikoittain
- teoriamateriaalin pdf-tiedostona.