« Takaisin koulutuslistaan

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:15 op
Koulutusaika:28.9.2023 - 12.4.2024
Hakuaika: - 14.5.2023 6.8.2023 (jatkettu)
Hinta:3500,00 € (alv 0 %), sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin ja kahdet kahvit
Osallistujia enintään:25
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tai fysioterapeutin tutkinto). Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen ja työelämäosaaminen • Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen • Työterveystoiminnan arviointi ja kehittämisosaaminen

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi.

 

Sisällöt

* Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen 

* Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen 

* Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen

* Työterveystoiminnan arviointi- ja kehittämisosaaminen  

 

 

Toteutusajat

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä. Koulutus sisältää lähiopetusta (14 päivää, kaksi lähipäivää kuukaudessa), verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuspäivät, Kontinkankaan kampus, Oulu tai vallitsevan tilanteen vuoksi verkossa.

28. - 29.9.2023
2. - 3.11.2023
30.11. - 1.12.2023
18. - 19.1.2024
15. - 16.2.2024
14. - 15.3.2024
11. - 12.4.2024

Kouluttaja(t)

Lehtori, Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri
050 5973326
Yliopettaja, Terveysala
040 6733739

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369