SIIRRY LUONTEVASTI TOISELTA ASTEELTA AMMATTIKORKEAKOULUUN

Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Koulutuskuntayhtymä OSAO. Hankkeeseen on saatu Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 01.09.2020 - 31.08.2023 

Hankkeessa kehitetään uusi koulutuskokonaisuus ns. SILTA-opinnot 

SILTA-opinnoilla helpotetaan siirtymistä ammatilliselta toiselta asteelta korkeakouluun sekä tuetaan siirtymistä opinnoista työelämään. Hanke lisää koulutusorganisaatioiden ja työelämän yhteistyötä. Opettajien osaamisen päivittämiseksi kehitetään yhdessä pedagoginen malli, johon osallistuu opiskelijat, opetushenkilöstö ja työelämän edustajat. Tämä koulutuskokonaisuus kehitetään hankehenkilöstön, opettajien, opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden yhteistyönä.