Pedapalvelu - digipedagoginen tuki opetus- ja ohjaushenkilöstölle 

Korona tönäisi meidät etäopetukseen kertasysäyksellä. Halusimme Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (Amokissa) tarjota osaamistamme tähän tilanteeseen, joten rakensimme nopeasti Pedapalvelun. Sen tavoitteena oli tarjota henkilöstölle ideoita ja vertaistukea mielekkään etäopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Ohjausta ja tukea annettiin AC-ympäristössä eri viikonpäivinä ja ajankohtina. Myöhemmin palvelu avattiin myös muille pohjoisen alueen korkeakouluille.

Amokin Pedapalvelussa päivystäneet opettajat kokivat oppineensa itsekin erilaisista etäopetuksen haasteista. Mielenkiintoisena koettiin tutustuminen Oamkin opetuksen sisältöihin ja keinojen löytäminen opetuksen viemiseksi verkkoon. Haasteita huomattiin mm. videoiden äänen välittämisessä verkko-opetuksen aikana. Samalla nousi kysymys myös siitä, miten ja missä videoaineisto pitäisi jakaa, jotta sitä ei tarvitsisi välittää monen mutkan kautta. Pedapalvelussa nousseiden kysymysten kautta Amokin eMateriaaleihin syntyi mm. kuvallinen Zoom-ohje.

Etäopetukseen siirtyminen toteutui nopeasti ja erityisesti tekniikan haltuun ottamiseen kaivattiin apua. Tekniikan lisäksi jatkossa tarvitaan työkaluja monimuotoisen ja opiskelijoita aktivoivan etäopetuksen toteuttamiseen. Oamkin henkilöstölle järjestetään ensi lukuvuoden alussa pedagoginen kesäkoulu (17. - 19.8.), jossa näitä vinkkejä on luvassa.